W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Wspólne sprawy

  W tym dziale:  Wybory prezydenckie 2020  ♦  Wybory parlamentarne 2019  ♦  Wybory samorządowe 2018  ♦  Ustawa represyjna
  Wokół ustawy represyjnej  ♦  Informacje Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

Zebranie wrocławskiego obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej FSSM - OKIU FSSM RP

Informacja z Wrocławskiego OKIU FSSM RP:

W dniu 26 października 2017 r. odbyło się we Wrocławiu kolejne zebranie wrocławskiego Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (OKIU) FSSM RP. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci związków i stowarzyszeń skupiających byłych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz funkcjonariuszy niezrzeszonych: z terenu Wrocławia, Legnicy i byłego województwa Leszczyńskiego, a także przedstawiciele kierownictw dolnośląskiego i wrocławskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jako partii współpracującej w zakresie wymienionej inicjatywy z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Czytaj dalej

Relacja ze spotkania Wrocławskiego i Jeleniogórskiego Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Z 5 i 6 października 2017 r.

Informacja z Wrocławskiego OKIU FSSM RP:

Ok. 4300 na Dolnym Śląsku, a w tym ok. 2500 we Wrocławiu – tyle jest osób represjonowanych, bo objętych w tej części kraju skutkami ustawy z sali kolumnowej Sejmu, nazywanej propagandowo „dezubekizacyjną”. Są to liczby, które padły na parogodzinnym spotkaniu w dniu 5 października 2017 r. we Wrocławiu przedstawicieli komitetu inicjatywy ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych z kilkusetosobową grupą byłych milicjantów, policjantów i żołnierzy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: b. zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński  członek Stowarzyszenia Generałów Policji i Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, poseł partii Nowoczesna Michał Jaros, działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tym pełnomocnik komitetu FSSM  b. poseł Andrzej Rozenek oraz b. poseł Wincenty Elsner.

Czytaj dalej

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza - 17 października 2017 r.

1. Wzór "WYKAZU obywateli udzielających poparcia projektowi ustawy"

Formularz "WYKAZU" należy drukować jednostronnie w orientacji poziomej strony.

Wykaz do pobrania

2. INSTRUKCJA wypełniania „WYKAZU”

Instrukcja do pobrania

3. ZASADY zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

Zasady do pobrania

4. Wyciąg z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 9)

Wyciąg z ustawy

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza FSSM - 17 października 2017 r.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z 16.12.2016 r.

Projekt ustawy

Uzasadnienie projektu ustawy

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza - komunikat FSSM z 17 października 2017 r.

Komunikat FSSM RP w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

BARDZO WAŻNE!

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.

Czytaj dalej

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza - komunikat FSSM z 4 października 2017 r.

Zawiadomienie o utworzeniu KIU FSSM RP złożone w Sejmie.

Czytaj na stronie FSSM RP

WAŻNE! Obywatelski projekt zmiany ustawy z 16 grudnia 2016 o obniżeniu emerytur mundurowych

Informacja z Wrocławskiego OKIU FSSM RP:

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych wspierając pomocą prawną mundurowych dotkniętych tzw. ustawą represyjną i drastycznymi obniżkami emerytur, rent i rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, wobec skali restrykcji, przygotowała obywatelski projekt ustawy o zmianie przepisów uchwalonych przez Sejm w ub. roku.

Warunkiem rozpatrzenia projektu ustawy przez Sejm, jako inicjatywy obywatelskiej, jest uzyskanie poparcia społecznego poprzez zebranie pod projektem min. 100 tys. podpisów oraz poparcie projektu przez większość posłów wszystkich opcji politycznych. W celu uzyskania takiego poparcia Zarząd Federacji prowadzi rozmowy ze wszystkimi partiami politycznymi, posłami i senatorami oraz planuje przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy zmieniającej obecną ustawę represyjną.

Czytaj dalej

Inicjatywa ustawodawcza - komunikat FSSMRP

Sprawy Federacji - komunikat z 2 maja 2017

Inicjatywa ustawodawcza - komunikat FSSM RP

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej - ws. ustawy represyjnej

29 kwietnia br. na naszym Zgromadzeniu pod Sejmem zostały ogłoszone opracowane przez Federację SSM założenia ustawy, która ma uchylić skutki ustawy represyjnej uchwalonej 16 grudnia 2016 r. Przedstawiono również drogę i sposoby wniesienia naszego obywatelskiego projektu do Sejmu. Będziemy to robić poprzez Komitety Protestacyjne działające w całym kraju.

APELUJEMY do wszystkich, którzy chcą pomóc w osiągnięciu tego celu do organizowania się. Koordynatorów terenowych prosimy o zgłaszanie się do Zespołu VI ds. Komitetów Protestacyjnych.

Kontakt: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej na stronie FSSM - odnośnik w dolnej części naszej strony (Partnerzy SKPP)