Spotkanie z kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego 16 maja 2019

W dniu 16.05.2019 r. o godz. 16:00 w Creatorze "Strefie Spotkań" we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 23 odbędzie się spotkanie środowisk służb mundurowych z kandydatami do Parlamentu Europejskiego - byłą posłanką Małgorzatą Sekuła-Szmajdzińską, senatorem Jarosławem Dudą, Julią Rokicką z partii Zieloni oraz z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z Andrzejem Rozenkiem, gen. Tadeuszem Frydrychem (SG) i płk. Henrykiem Budzyńskim (Wiceprezydent FSSM).

Zapraszamy.

Zakaz „dorabiania” przez policyjnych emerytów!

W związku z pytaniami o wiarygodność przedmiotowej informacji potwierdzamy, że taki wniosek został został złożony w w Sejmie. Autor petycji -?

Komisja ds. spraw petycji zajmie się wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zakazu pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesnego pobierania emerytury policyjnej przez policjantki i policjantów przed ukończeniem 60/65 roku życia.

Czytaj dalej

Komunikat FSSM RP o poparciu protestu Federacji Służb Mundurowych

POPIERAMY PROTEST FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera protest i wszelkie działania policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmierzające do poprawy warunków pełnienia służby, podniesienia uposażeń i przywrócenia pełnopłatnych zwolnień lekarskich oraz wcześniejszych (korzystniejszych) przepisów emerytalnych. My, byli żołnierze i funkcjonariusze, doskonale wiemy, czym jest i jakiego poświęcenia wymaga służba. To poświęcenie i ogromna odpowiedzialność muszą być adekwatnie rekompensowane.

Dlatego Wy, nasi młodsi Koleżanki i Koledzy – wszelkimi dostępnymi prawem sposobami doprowadźcie do tego, by rząd podjął z Wami konkretne rozmowy i nie dajcie się nabrać na jakieś czcze obietnice.

Jesteśmy z Wami!

Czytaj na stronie FSSM RP

Apel Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Apel odczytany przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie podczas uroczystych obchodów "100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyźnie".

Czytaj na stronie FSSM RP

Wspólnie uczcijmy setną rocznicę odzyskania niepodległości

Komunikat FSSM RP

Tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy poświęciło i poświęca swe życie Polsce. Jej niepodległość, bezpieczeństwo obywateli i praworządność były i są dla nich zawsze nakazem nadrzędnym. I choć państwo polskie nie zawsze traktowało i traktuje ich należycie, zwłaszcza na różnych "zakrętach" swej historii, dla nich słowo "Ojczyzna" nigdy nie było i nie będzie wytartym frazesem.
8 listopada br. FSSM RP wspólnie z Konwentem Generałów RP organizuje uroczyste obchody "100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyźnie".

Apel Generałów Rzeczypospolitej Polskiej

APEL GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli.

Jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumiemy, co znaczy służyć wiernie Narodowi Polskiemu, czym jest interes Państwa Polskiego i jakie jest znaczenie słów „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego.

(...)

Przeczytaj cały apel

Czytaj też na stronie FSSM RP

Zebranie z Zespołem Pomocy Prawnej SKPP 11 października 2018

W dniu 11 października br. o godz. 16.30 w DK "ŚNIEŻKA" (w czwartek) obędzie się kolejne spotkanie Zespołu Pomocy Prawnej z osobami korzystającymi z ochrony prawnej SKPP, funkcjonariuszami i członkami ich rodzin, dotkniętymi skutkami mundurowej ustawy represyjnej.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

- podstawy do zaskarżeń postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszaniu postępowań odwoławczych z uwagi na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania prawnego o zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją - na podstawie przygotowanego na zamówienie SKPP zażalenia, przez współpracującą kancelarię prawną,

- wskazówek przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich do zaskarżeń przedmiotowych postanowień,

- informacja o przyłączeniu się Rzecznika Praw Obywatelskich do wybranych spraw odwoławczych od decyzji ZER MSWiA
  obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. oraz

- o wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podstawy prawnej do
  wniesienia skargi na przewlekłość postępowania organu emerytalno-rentowego.

Na spotkanie zapraszamy również innych zainteresowanych.

Zarząd SKPP

Spotkanie z gen. Adamem Rapackim 4 października 2018 we Wrocławiu

Komunikat Zarządu SKPP

W dniu 4 października 2018 r. (czwartek) odbędzie się Zebranie SKPP oraz otwarte spotkanie z nadinsp. Adamem Rapackim, Prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, byłym wiceministrem MSWiA i m.in. Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu - aktywnie działającym w zakresie zniesienia ustawy represyjnej.

Temat - bieżąca sytuacja w środowiskach służb mundurowych, możliwe prognozy sytuacji, w tym możliwość zachowania ich apolityczności teraz i w przyszłości oraz w zakresie uchylenia ustawy represyjnej.

Miejsce spotkania: Creator "Strefa Spotkań", Wrocław, ul. Szybowcowa 23
- zebranie SKPP o godz. 16:00
- otwarte spotkanie o godz. 17:00

Zapraszamy!

Apel III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Wybory te wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Samorząd terytorialny to najlepsza szkoła racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośredni wpływ na racjonalne zarządzanie  i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie problemów istotnych dla społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe mają istotne znaczenie dla charakteru systemu politycznego. Decydują one o sile najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie będą walczyć o władze na szczeblu centralnym. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

(...)

Przeczytaj cały apel

Spotkanie z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

W dniu 22 stycznia 2018 roku członkowie Zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, insp. Jan Strzeliński, mł. insp. Marek Luty, mł. insp. Robert Makowski i insp. Jarosław Konończuk, spotkali się z powołanym 11 grudnia 2017 r. Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem.

W trakcie spotkania przedstawiciele SKPP zapoznali Komendanta Stołecznego z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia – zarówno w sferze szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów jak i różnych form pomocy  udzielanej policjantom, emerytom oraz ich rodzinom.