mł. insp. Zbigniew Beczyński

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową
KWP we Wrocławiu

Czytaj

mł. insp. Jolanta Jabłońska

Naczelnik Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu


Czytaj

mł. insp. Ryszard Piotrowski

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością
KWP we Wrocławiu


Czytaj

insp. Sławomir Bąk

Komendant Miejski Policji w Legnicy

Czytaj

mł. insp. Piotr Wałczyk

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze

Czytaj

nadkom. Michał Białęcki

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP

Czytaj

mł. insp. Wojciech Dudek

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu

Czytaj

insp. Bogdan Kujawiak

Komendant Powiatowy Policji w Jaworze

Czytaj

insp. Grzegorz Chirowski

Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi

Czytaj