W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 SKPP Oddział Warszawa

Porozumienie SKPP z TVP w sprawie wspólnej realizacji edukacyjnych programów telewizyjnych poświęconych bezpieczeństwu

W dniu 28.07.2015 r. zostało podpisane wstępne porozumienie między TVP Warszawa i Stowarzyszeniem Komendantów Policji Polskiej w sprawie przygotowania i realizacji cyklu 10 programów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem.
Porozumienie podpisali: Dyrektor TVP Warszawa p. Sławomir Majcher oraz w imieniu SKPP Prezes Warszawskiego Oddziału SKPP insp. Jan Strzeliński.

Emisja pierwszego programu telewizyjnego planowana jest na przełom września i października br. Zespołem do realizacji tego przedsięwzięcia kieruje mł. insp. Paweł Rybicki z WO SKPP.

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia do udziału w przedsięwzięciu, zwłaszcza sygnalizowanie problemów i zagrożeń, które Waszym zdaniem powinny być przedstawione w kolejnych programach.

Czekamy na zgłoszenia oraz propozycje. Zachęcamy do skorzystania z forum dyskusyjnego w zakładce "Dla członków SKPP".

Porozumienie SKPP i Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha

W dniu 24.06.2015 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy między Warszawskim Oddziałem SKPP reprezentowanym przez Prezesa Oddziału insp. w st. spocz. Jana Strzelińskiego, a Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. zw. dr hab. Tomasza Boreckiego.

Czytaj dalej

Z bieżącej działalności warszawskiego oddziału SKPP

W dniu 9.03.2015 r. w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie kadry kierowniczej KSP – Komendantów Rejonowych i Powiatowych Policji oraz Naczelników Wydziałów KSP z przedstawicielem Warszawskiego Oddziału SKPP – mł. insp. Markiem Lutym.

W trakcie spotkania zaprezentowano ideę i cele działania Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz przedstawiono konkretne zadania realizowane przez WO SKPP.

Czytaj dalej

Robocze spotkanie z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

W dniu 10.12.2014 r. odbyło się spotkanie Zarządu OW SKPP - insp. Jana Strzelińskiego i mł. insp. Marka Lutego z Komendantem Stołecznym Policji insp. Michałem Domaradzkim. W trakcie spotkania przedstawiono Panu Komendantowi nasze Stowarzyszenie, jego cele, zasady działania i plany na przyszłość. Komendant Stołeczny wstępnie zaprosił Zarząd na spotkanie z kadrą kierowniczą KSP w drugiej połowie stycznia 2015 r., gdzie będziemy mogli przedstawić naszym niezrzeszonym Koleżankom i Kolegom w czynnej służbie nie tylko plany i propozycje współpracy, ale również konkretne rezultaty naszych działań.

Zespół socjalny i szkoleniowy OW SKPP

W dniach 25.11.2014 r. oraz 11.12.2014 r. odbyły się robocze spotkania członków Oddziału Warszawskiego SKPP. W trakcie spotkań wyłoniono liderów zespołów tematycznych oraz przyjęto szczegółowy harmonogram działania na najbliższe miesiące.

Liderem Zespołu ds. Socjalnych został mł. insp. Krzysztof Lachowski, a Zespołu ds. Ekspercko-Szkoleniowych mł. insp. Zbigniew Żaroń.

Będziemy na bieżąco informować o rezultatach działań zespołów: przeprowadzonych spotkaniach, rozmowach i ich efektach. Wyjątkowo łamiąc tę zasadę z wyprzedzeniem powiadamiamy, że jeszcze przed Świętami odbędzie się spotkanie członków Zespołu ds. Socjalnych OW SKPP z Dyrektorem Departamentu Zdrowia MSW.

Warszawski Oddział SKPP

W dniu 21 października 2014 r. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa Wola odbyło się zebranie warszawskiego koła SKPP. W spotkaniu z ramienia zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej udział wzięli prezes Stowarzyszenia insp. Andrzej Kląskała oraz mł. insp. Marek Biziuk.W trakcie zebrania, zgodnie z wymogami statutowymi,  na wniosek jego uczestników podjęto uchwałę dotyczącą przekształcenia koła SKPP w Warszawie na Warszawski Oddział Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz wybrano władze Oddziału na okres do pierwszego walnego zebrania w marcu 2015 r. Prezesem Warszawskiego Oddziału SKPP wybrany został jednogłośnie dotychczasowy lider koła insp. Jan Strzeliński, a wiceprezesem mł. insp. Marek Luty.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w działalności na rzecz środowiska wyższej kadry Policji.

Warszawskie spotkanie SKPP

WarszawaW dniu 4 października 2013 r. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa-Wola odbyło się spotkanie przedstawicieli SKPP z byłymi komendantami warszawskich jednostek Policji oraz byłą kadrą z Komendy Głównej Policji.

Czytaj dalej