W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

Kolejne pożegnanie z policyjną służbą!

W dniu 23 lutego 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uhonorował Panią mł. insp Jolantę Jabłońską Naczelnik Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w związku z zakończeniem służby w Policji. W trakcie spotkania, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wręczyli Pani Naczelnik, członkowi SKPP od 2013 roku, pamiątkową tabliczką z życzeniami, m.in. niezmiennego poczucia dumy i satysfakcji za lata policyjnej służby.

Czytaj dalej

73. rocznica bitwy pod Lenino

12 października 2016 roku delegacja Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystość z okazji  73 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.

Czytaj dalej


 
25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby


Pani Naczelnik mł. insp. Jolanty Jabłońskiej

 Pana Naczelnika podinsp. Dariusza Cybury

 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

 Życzymy kolejnych wyzwań, osiągnięć, sukcesów i awansów, zawsze wysokiej oceny i uznania, a także niezmiennej satysfakcji ze służby w Policji i z przynależności do SKPP.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


Wrzesień 2016

Święto Policji 2016 - gratulacje!

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa serdeczne gratulacje członkom stowarzyszenia odznaczonym z okazji Święta Policji

Złotym "Medalem za Długoletnią Służbę"

mł. insp. Emilowi Łabancowi, Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia
KWP we Wrocławiu
,

Srebrnym "Medalem za Długoletnią Służbę"

mł. insp. Robertowi Jaworskiemu, Naczelnikowi Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu,
podinsp. Dariuszowi Cyburze, Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu,

Srebrną "Odznaką Zasłużony Policjant"

nadkom. Michałowi Białęckiemu, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP
w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia składa gratulacje również innym funkcjonariuszom
i pracownikom Policji wyróżnionym
w trakcje obchodów Święta Policji w 2016 r.

 



 
Z okazji Jubileuszu

20 lat służby w Policji


Panom Naczelnikom

mł. insp. Emilowi Łabancowi

mł. insp. Piotrowi Krzysztoniowi


składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata
efektywnej
i
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

Życzymy Panom nowych wyzwań, osiągnięć i sukcesów, kolejnych awansów, zawsze wysokiej oceny oraz uznania przełożonych i podwładnych, a także wiele satysfakcji ze służby w Policji.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

20 maja 2016


 
Z okazji Jubileuszu

25 lat służby w Policji


Panu Naczelnikowi

mł. insp. Tomaszowi Szymczynie


składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata zaangażowanej
i efektywnej służby.

Życzymy kolejnych sukcesów, nowych osiągnięć i awansów
oraz zawsze wysokiej oceny efektów kierowanego wydziału.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

16 lutego 2016

Uroczyste pożegnanie ze służbą członków Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W dniu 18 stycznia br. w trakcie uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kilkunastu oficerów wyższe kadry policji garnizonu dolnośląskiego,  komendantów powiatowych i naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej oraz ich zastępców, w związku z zakończeniem służby w Policji i przejściem w stan spoczynku, zgodnie z ceremoniałem policyjnym pożegnał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński.
Pożegnaniu towarzyszyło uroczyste przekazanie stanowisk i obowiązków przez odchodzących ze służby naczelników KWP ich następcom.

Czytaj dalej


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

życzy sukcesów
naszym kolegom ze Stowarzyszenia,

Panu mł. insp. Emilowi Łabancowi,

dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu

w związku  mianowaniem na stanowisko
Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu,

którego kierowanie przejął od

Pana naczelnika mł. insp. Leszka Rojka,

przechodzącego w stan spoczynku.


Powodzenia!

Relacja z uroczystego wręczenia odznaczeń z okazji Święta Niepodległości 2015

W dniu 9 listopada br. w trakcie uroczystej zbiórki w KWP we Wrocławiu wręczono członkom SKPP:

- "Złoty Medal za Zasługi dla Policji" insp. Bogdanowi Zubie, mł. insp. Henrykowi Czumowi, mł. insp. Henrykowi Wójcikowi, podinsp. Edwardowi Gnyszce

- "Srebrny medal za Długoletnią Służbę" mł. insp. Radosławowi Juźwiakowi, przyznany z okazji Święta Policji.

Czytaj dalej