W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Podziękowania

Wszystkim tym, którzy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w kampanii wyborczej do Europarlamentu, wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczyli w tych wyborach zasiadając w komisjach wyborczych, oraz wszystkich tym, którzy po prostu wzięli odpowiedzialność za przyszłość Polski w swoje ręce i poszli do urn wyborczych w ostatnią niedzielę,
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Prezydent i Zarząd FSSM RP

29.05.2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r. - informacje

Obwodowe Komisje Wyborcze

- podobnie jak w wyborach do organów samorządowych w 2018 r., Zarząd SKPP we Wrocławiu ponownie przeprowadził nabór i rekomendował na członków komisji wyborczych 10 osób ze środowiska mundurowego, w tym członków SKPP. Poza udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych, przy głosowaniu i liczeniu głosów, ważną rolą członków komisji jest również społeczny nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów. W jesiennych wyborach w 2018 r. z rekomendacji SKPP członkami Obwodowych Komisji Wyborczych (do przeprowadzenia głosowania oraz do liczenia głosów) zostało 30 osób z naszego mundurowego środowiska.

Jak oddać ważny głos w wyborach do PE?

Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego oddać ważny głos, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania.

Czytaj dalej

List otwarty mł. insp. Pawła Wojtunika, byłego dyrektora CBŚ i szefa CBA, do służb mundurowych

Do zapoznania na stronie internetowej FSSM RP.

Spotkanie z kandydatami na posłów do Parlamentu Europejskiego 16 maja 2019

W dniu 16.05.2019 r. o godz. 16:00 w Creatorze "Strefie Spotkań" we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 23 odbędzie się spotkanie środowisk służb mundurowych z kandydatami do Parlamentu Europejskiego - byłą posłanką Małgorzatą Sekuła-Szmajdzińską, senatorem Jarosławem Dudą, Julią Rokicką z partii Zieloni oraz z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z Andrzejem Rozenkiem, gen. Tadeuszem Frydrychem (SG) i płk. Henrykiem Budzyńskim (Wiceprezydent FSSM).

Zapraszamy.

Zakaz „dorabiania” przez policyjnych emerytów!

W związku z pytaniami o wiarygodność przedmiotowej informacji potwierdzamy, że taki wniosek został został złożony w w Sejmie. Autor petycji -?

Komisja ds. spraw petycji zajmie się wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zakazu pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej i jednoczesnego pobierania emerytury policyjnej przez policjantki i policjantów przed ukończeniem 60/65 roku życia.

Czytaj dalej

Komunikat FSSM RP o poparciu protestu Federacji Służb Mundurowych

POPIERAMY PROTEST FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera protest i wszelkie działania policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmierzające do poprawy warunków pełnienia służby, podniesienia uposażeń i przywrócenia pełnopłatnych zwolnień lekarskich oraz wcześniejszych (korzystniejszych) przepisów emerytalnych. My, byli żołnierze i funkcjonariusze, doskonale wiemy, czym jest i jakiego poświęcenia wymaga służba. To poświęcenie i ogromna odpowiedzialność muszą być adekwatnie rekompensowane.

Dlatego Wy, nasi młodsi Koleżanki i Koledzy – wszelkimi dostępnymi prawem sposobami doprowadźcie do tego, by rząd podjął z Wami konkretne rozmowy i nie dajcie się nabrać na jakieś czcze obietnice.

Jesteśmy z Wami!

Czytaj na stronie FSSM RP

Apel Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Apel odczytany przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie podczas uroczystych obchodów "100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości oraz uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyźnie".

Czytaj na stronie FSSM RP

Wspólnie uczcijmy setną rocznicę odzyskania niepodległości

Komunikat FSSM RP

Tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy poświęciło i poświęca swe życie Polsce. Jej niepodległość, bezpieczeństwo obywateli i praworządność były i są dla nich zawsze nakazem nadrzędnym. I choć państwo polskie nie zawsze traktowało i traktuje ich należycie, zwłaszcza na różnych "zakrętach" swej historii, dla nich słowo "Ojczyzna" nigdy nie było i nie będzie wytartym frazesem.
8 listopada br. FSSM RP wspólnie z Konwentem Generałów RP organizuje uroczyste obchody "100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie w służbie Ojczyźnie".

Apel Generałów Rzeczypospolitej Polskiej

APEL GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli.

Jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumiemy, co znaczy służyć wiernie Narodowi Polskiemu, czym jest interes Państwa Polskiego i jakie jest znaczenie słów „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego.

(...)

Przeczytaj cały apel

Czytaj też na stronie FSSM RP

Zebranie z Zespołem Pomocy Prawnej SKPP 11 października 2018

W dniu 11 października br. o godz. 16.30 w DK "ŚNIEŻKA" (w czwartek) obędzie się kolejne spotkanie Zespołu Pomocy Prawnej z osobami korzystającymi z ochrony prawnej SKPP, funkcjonariuszami i członkami ich rodzin, dotkniętymi skutkami mundurowej ustawy represyjnej.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

- podstawy do zaskarżeń postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszaniu postępowań odwoławczych z uwagi na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania prawnego o zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją - na podstawie przygotowanego na zamówienie SKPP zażalenia, przez współpracującą kancelarię prawną,

- wskazówek przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich do zaskarżeń przedmiotowych postanowień,

- informacja o przyłączeniu się Rzecznika Praw Obywatelskich do wybranych spraw odwoławczych od decyzji ZER MSWiA
  obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. oraz

- o wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podstawy prawnej do
  wniesienia skargi na przewlekłość postępowania organu emerytalno-rentowego.

Na spotkanie zapraszamy również innych zainteresowanych.

Zarząd SKPP