Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Czytaj dalej

Wyróżnienia dla ławników

W dniu 14 grudnia 2015 r. w trakcie uroczystości związanej z zakończeniem kadencji i sprawowania funkcji ławnika w latach 2012 - 2015, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyróżnił część ławników. Podziękowania otrzymali Jerzy Rohoziński i Andrzej Kląskała z III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Członkowie SKPP ponownie ławnikami

W związku w wyborami na kolejną kadencję sędziów społecznych w sądach okręgowych i rejonowych Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej gratuluje wyboru na ławnika sądowego członkom Stowarzyszenia, wybranym na kadencję w latach 2016-2019.
Kontynuowanie aktywności publicznej poprzez pełnienie funkcji ławnika sądowego jest wykorzystaniem w interesie społecznym doświadczenia życiowego i zawodowego byłej kadry policji związanego z profesjonalnym stosowaniem prawa. Jest także przedłużeniem aktywności społecznej i publicznej.

Czytaj dalej

Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019

Zarząd SKPP przypomina, że w bieżącym roku upływa obecna kadencja ławników sądowych. Zgodnie z Ustawą z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (w załączeniu) termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych, na kadencję 2016-2019 upływa 30 czerwca br.!

Czytaj dalej

Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, realizując swoje cele statutowe, w związku z zakończeniem w bieżącym roku kadencji dotychczasowych ławników sądowych w sądach okręgowych i rejonowych, zgłosiło spośród oficerów byłej kadry kierowniczej Policji szesnastu kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015. Ławnikami nie mogą być czynni funkcjonariusze Policji. Wybory ławników były dokonywane przez organy administracji samorządowej w październiku 2012 r.

Czytaj dalej