W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 "Aktywni inaczej"
  W tym dziale:  Sylwetki  ♦  Ławnicy sądowi  ♦  Klub Podróżników SKPP  ♦  Grupa Ekspercka SKPP 

Członkowie SKPP ławnikami w kadencji na lata 2020-2023

Ławnikami zostali:

- podinsp. Violetta Brodziak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu / II kadencja,
- mł. insp. Henryk Czum w Sądzie Rejonowym w Jaworze /IV kadencja,
- mł. insp. Jolanta Jabłońska-Cembruch w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu / I kadencja,
- insp. Marek Kazimierczak w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim / I kadencja,
- mł. insp. Jan Kupczak w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy / I kadencja,
- mł. insp. Wiesław Lisowski w Sądzie Okręgowym w Legnicy / II kadencja,
- mł. insp. Maria Lizak w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu /III kadencja,
- mł. insp. Marek Luty w Sądzie Okręgowym w Warszawie / II kadencja.

Z rekomendacji SKPP ławnikami zostali także:

- podinsp. Katarzyna Dąbkowska w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu / I kadencja,
- Pani Janina Smolińska-Strugała w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy / I kadencja,
- Pani Małgorzata Zegzuła z BL KGP w Sądzie Okręgowym w Warszawie / I kadencja.

Zarząd Stowarzyszenia gratuluje wyboru na ławnika sądowego i życzy pełnej satysfakcji z wypełniania zadań sędziego społecznego związanych z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw oraz bezstronnym wymierzaniem sprawiedliwości zgodnie z zasadami wiedzy, godności i uczciwości!

Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.
Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Czytaj dalej

Wyróżnienia dla ławników

W dniu 14 grudnia 2015 r. w trakcie uroczystości związanej z zakończeniem kadencji i sprawowania funkcji ławnika w latach 2012 - 2015, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyróżnił część ławników. Podziękowania otrzymali Jerzy Rohoziński i Andrzej Kląskała z III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Czytaj dalej

Członkowie SKPP ponownie ławnikami

W związku w wyborami na kolejną kadencję sędziów społecznych w sądach okręgowych i rejonowych Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej gratuluje wyboru na ławnika sądowego członkom Stowarzyszenia, wybranym na kadencję w latach 2016-2019.
Kontynuowanie aktywności publicznej poprzez pełnienie funkcji ławnika sądowego jest wykorzystaniem w interesie społecznym doświadczenia życiowego i zawodowego byłej kadry policji związanego z profesjonalnym stosowaniem prawa. Jest także przedłużeniem aktywności społecznej i publicznej.

Czytaj dalej

Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019

Zarząd SKPP przypomina, że w bieżącym roku upływa obecna kadencja ławników sądowych. Zgodnie z Ustawą z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (w załączeniu) termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych, na kadencję 2016-2019 upływa 30 czerwca br.!

Czytaj dalej

Wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, realizując swoje cele statutowe, w związku z zakończeniem w bieżącym roku kadencji dotychczasowych ławników sądowych w sądach okręgowych i rejonowych, zgłosiło spośród oficerów byłej kadry kierowniczej Policji szesnastu kandydatów na ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015. Ławnikami nie mogą być czynni funkcjonariusze Policji. Wybory ławników były dokonywane przez organy administracji samorządowej w październiku 2012 r.

Czytaj dalej