W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


"Dylematy Policyjne" nr 11/2012: "Encyklopedia Policji"

logo Dylamatów PolicyjnychPrezentujemy artykuł z "Dylematów Policyjnych" (nr 11/2012) dotyczący "Encyklopedii Policji".

 

 

 

„Encyklopedia policji”

Ukazał się tom pierwszy pierwszej w Polsce „Encyklopedii policji”, wydany przez Redakcję Informatorów Biograficznych w Kielcach.

– Książka zawiera historię, w którą wpisane są nasze życiorysy – zaopiniował ją generalny inspektor w stanie spoczynku Andrzej Matejuk, były komendant główny policji.

Pracę zaprezentowano podczas I Sympozjum Biografistyki Policyjnej, które odbyło się 21 października br. w Warszawie. Do jej powstania przyczyniła się Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu i Stowarzyszenie Muzeum Policji w Kielcach. Encyklopedia będzie składała się z pięciu tomów. W pierwszym już znalazły się, a w drugim się znajdą, noty biograficzne postaci współczesnych: policjantów w służbie czynnej i w stanie spoczynku, byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, pracowników służby cywilnej policji, osób związanych z policją działalnością społeczną, kapelanów policyjnych oraz osób polskiego pochodzenia, służących w policjach innych państw.

Tom trzeci przyniesie noty postaci historycznych: funkcjonariuszy Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej i Policji, ze szczególnym uwzględnieniem poległych w służbie oraz zamordowanych przez NKWD. Tomy czwarty i piąty zawierać będą hasła rzeczowe dotyczące historii policji oraz hasła powszechne i specjalistyczne z zakresu kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej.

Materiały do tomu drugiego redakcja „Encyklopedii policji” przyjmuje do 30 listopada br. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami: 510096602, 501654733 oraz u inspektora Arkadiusza Rawskiego pod numerem telefonu 691382857.

RwR