W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Informacja Zarządu - PIT 2021

Zamieszczamy aktualny druk oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu dochodów za 2021 r.

Oświadczenie należy złożyć w komórce finansowej jednostki lub ZER.

Wzór oświadczenia jest dostępny m. in. na stronie ZER: www.zer.mswia.gov.pl w zakładce "Formularze" - i np. "Policja".

Dodatkowo informujemy, że na stronie ZER można także pobrać wniosek "o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji" dla  funkcjonariuszy i osób uprawnionych oraz inne przydatne druki np. o przyznanie świadczenia socjalnego czy dot. różnych zaświadczeń i wniosków oraz o przyznanie uprawnień emerytalnych i rentowych:

- druki i formularze,

- aktualne wysokości świadczeń i dodatków,

- kwoty ograniczeń dochodowych,

- informacja/ustawy/rozporządzenia.

Dostępna jest również całą dobę infolinia - tel. 47 725 88 88