W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przestępstwo „na blika”

"Przestępstwo 'na blika'" - artykuł autorstwa mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego. Ukazał się on we wrześniowym numerze "Dylematów Policyjnych".


Autormgr inż. Ryszard Piotrowski
- absolwent Politechniki Wrocławskiej
- wieloletni ekspert, praktyk i konsultant z zakresu problematyki przestępczości intelektualnej, cyberprzestępczości, przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi, prawa własności przemysłowej
- posiadane czwartą kadencję (16 lat) uprawnienia biegłego sądowego z ww. zakresu
- czynny uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych związanych z problematyką przestępczości intelektualnej, przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu mediów zdalnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę instytucji finansowych
- autor wielu publikacji branżowych w zakresie zagrożeń w sieci,
- z zawodu Policjant w randze młodszego inspektora - twórca i obecny Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu.

Artykuł do pobrania:

Źródło: "Dylematy Policyjne" nr 9 (251)/2020