W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Ustawa represyjna w PE

W nawiązaniu do Wystąpienia i apelu Zarządu FSSM RP skierowanego 6 lutego br. do nowych władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej z 2016 r., zamieszczonego na naszej stronie w dniu 14 lutego br., informujemy, że pisma zostały przekazane do Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego.

Czytaj na stronie FSSM RP