W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Majowy numer "Dylematów"

Ukazał się nowy numer (maj 2013 nr 5) "Dylematów Policyjnych". "Dlaczego idą do policji?" Oto jest pytanie! Na pytanie to odpowiadają nowo przyjęci właśnie do służby w artykule pod takim tytułem.

Nowicjuszom w gliniarskim fachu można tylko życzyć spełnienia oczekiwań i - jak wypadałoby starej kadrze - mądrych szefów!

Inny temat: Romowie we Wrocławiu. Ten temat po zaniedbaniach i zaniechaniach przed laty i przez lata wygląda na kwadraturę koła. Interesująca także jest relacja o wykorzystaniu unijnych funduszy przez dolnośląską policję.

W numerze sporo innych ciekawych materiałów, w tym z działalności SKPP. Polecamy lekturę! Także na stronie internetowej "Dylematów Policyjnych" poprzez zakładkę Odnośniki do zaprzyjaźnionych stron.

Opr. MB