Oświadczenie

Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej w związku z wyborami parlamentarnymi w Polsce:

  • solidaryzuje się z tezami zawartymi w Apelu Wyborczym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wyrażonymi w piśmie do Komitetów Wyborczych Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych;
  • wzywa do poparcia kandydatów rozumiejących potrzeby służb mundurowych w zakresie sytuacji bytowej funkcjonariuszy, a w tym także emerytów i rencistów dotkniętych przepisami tzw. ustawy dezubekizacyjnej oraz w zakresie zapewnienia praworządności i bezpieczeństwa obywateli;
  • apeluje o jak najszerszy i przemyślany udział w wyborach.