Służby mundurowe pytają Komitety Wyborcze

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała do Komitetów Wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Parlamentu 2019, wystąpienie w sprawach żywotnych dla całego środowiska służb mundurowych, w tym tych, dotyczących represjonowanych funkcjonariuszy.

Przekazane Federacji przez Komitety Wyborcze odpowiedzi będą przedstawione naszemu środowisku zawodowemu celem podjęcia przez nie najlepszej decyzji wyborczej, która w najbliższych latach przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa Polaków oraz poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy służb mundurowych.

Czytaj na stronie Zarządu Głównego NSZZP

Pismo FZZSM do Komitetów Wyborczych: