W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny” marzec 2019

Przestępczość narkotykowa rozlała się na tyle szeroko, że niezbędna i pożyteczna jest mobilizacja różnych struktur i sił. Garnizon stołeczny może się chlubić aktywnością i efektami pracy tamtejszego wydziału do walki z przestępczością narkotykową. O tym właśnie mówi artykuł podsumowujący paroletnią działalność tej komórki. Kolejny raz zwracamy też uwagę na „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”. Przyda się każdemu pełnosprawnemu, szczególnie myślącemu z wyższością o swej pełnosprawności.

„POLICJA 997” nr 3 (168) marzec 2019

Interesujące jest podsumowanie zeszłorocznej działalności Centralnego Biura Śledczego. Dobrze, ze Biuro – jak od pewnego czasu głoszą także deklaracje jego szefostwa – powróciło do tego, co leżało u podstaw jego powołania, to znaczy do wykrywania i ścigania najgroźniejszych, zorganizowanych grup przestępczych. Różnie bowiem w historii Biura się zdarzało, a zdarzało się, że statystyczna kreska za pospolitą drobnicę (nie umniejszając jej wagi) równoważna była kresce za aferę, która angażowała siły i energię na długie miesiące. W dziale prawnym część pierwsza publikacji o zasadach zwolnienia policjanta ze służby, a w tym o podstawach i przesłankach (obligatoryjnych i fakultatywnych) zwolnienia. W historycznym „Policyjnym kalendarium” przypomnienie z marca 1999 r. o sprawie przerzutu przez Polskę na Zachód cudzoziemców z Afryki i Azji (według dowodów w sprawie 3880 osób!). Była to sprawa ujawniona i prowadzona, owszem, w uproszczeniu przez „policjantów z KWP we Wrocławiu”, ale uściślając przez policjantów wrocławskiego Wydziału Biura dw. z Przestępczością Zorganizowaną KGP.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"