Pismo i deklaracja Nowej Lewicy i Klubu Parlamentarnego Lewicy

Pismo i deklaracja kierownictwa Nowej Lewicy i Klubu Parlamentarnego Lewicy w rocznicę uchwalenia ustawy represyjnej z 2016 r. do przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. Zdzisława Czarneckiego i stowarzyszeń służb mundurowych.

Obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej "zgodne" (?!) z Konstytucją - WYROK "TK" W SPRAWIE P10/20

Komunikat informacyjny Komisji Prawnej FSSM RP

Jak już wielu z nas wie, w dniu wczorajszym, tj. 16 czerwca 2021 r. „Trybunał Konstytucyjny” rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie (sprawa P 10/20) dotyczące obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza, do której prawo zostało nabyte przed 1990 r.

W wydanym „orzeczeniu”, co nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem, organ ten, będący na co dzień realizatorem dyspozycji aktualnie rządzących uznał, że art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez ustawę represyjną z 16 grudnia 2016 r., jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Odnotujmy, że „orzeczenie” to dotyczyło wyłącznie pytania o policyjną rentę inwalidzka i zapadło większością głosów, przy zdaniach odrębnych zgłoszonych przez Sędziów TK: Leona Kieresa i Piotra Pszczółkowskiego.
(...)

Czytaj całość na stronie FSSM RP

NIE ustawie represyjnej! Raport

Komunikat Zarządu

Podsumowanie działań z zakresu poradnictwa prawnego i pomocy prawnej SKPP udzielanej członkom oraz  innym funkcjonariuszom i osobom represjonowanym ustawą z 2009 i 2016 r., zgodnie z § 6 i 7 Statutu.


Raport cz. I - sprawy zakończone w I i II instancji w okresie styczeń - maj 2021 r.

  1. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura podinsp. Stefanowi S., lat 99, byłemu komendantowi Dzielnicy Wrocław Psie Pole, zabrana (w wieku 95 lat, po 49 latach od nabycia świadczeń!) za służbę w MO w latach 16.05.1945 - 14.12.1954 we Wrocławiu. Przyjęty do służby po tygodniu od upadku Festung Breslau, gdzie przebywał na robotach przymusowych. Milicjant, wywiadowca, oficer śledczy na stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym (referat zabójstw) oraz na stanowiskach kierowniczych w komisariatach na terenie Wrocławia. W służbie do 16 maja 1968 roku. Odznaczony m.in. "Złotym Krzyżem Zasługi". Pan podinsp. Stanisław S. osobiście uczestniczył w rozprawie! Postępowanie odwoławcze, zażaleniowe na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz rozprawa przeprowadzona z udziałem SKPP jako organizacji pozarządowej. Dwie rozprawy. (+)

    Czytaj także w nrze 6/2021 "Dylematów Policyjnych" (str. 10, felieton "Puzzle")

    Aktualizacja 22.06.2021: ZER złożył apelację od wyroku.

    Czytaj dalej

"Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r." - II konferencja w Senacie RP

W dniu 11 grudnia 2020r. pod patronatem i z udziałem wicemarszałków Senatu - Gabrieli Morawskiej-Staneckiej oraz Michała Kamińskiego odbyła się II konferencja pt. "Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.", w której uczestniczyli także: posłowie - Andrzej Rozenek i Wiesław Szczepański, Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki, Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu prof. Marek Chmaj oraz prawnicy: mec. Aleksandra Karnicka - reprezentująca przed sądami represjonowanych funkcjonariuszy, Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Zbigniew Cybulski z Komisji Prawnej FSSM RP.

Czytaj dalej

Kolejny sukces - może w końcu sprawiedliwość, a nie ustawa represyjna!?

Komunikat Zespołu Prawnego SKPP

W dniu 10 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok o przywróceniu policyjnej renty rodzinnej wdowie po zmarłym funkcjonariuszu Policji. Jest to trzecie pozytywne rozstrzygnięcie w jednej z wielu spraw odwoławczych o przywrócenie emerytur i rent policyjnych, które w imieniu represjonowanych, objętych pomocą prawną, prowadzi i "pilotuje" SKPP, jako organizacja pozarządowa. W tym przypadku jednak wygrana z ZER/IPN nie jest jeszcze ostateczna. Czekamy na uprawomocnienie się wyroku. Aktualnie ZER MSWiA wystąpił o doręczenie wyroku z uzasadnieniem i może go zaskarżyć.

Czytaj dalej

Gazeta Wyborcza: "Przyłębska postanowiła nie wydawać orzeczenia w sprawie dezubekizacji. Ma prawo?"

Dziś w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł nt. rozprawy w sprawie dezubekizacji w TK.

 Artykuł w GW: "Przyłębska postanowiła nie wydawać orzeczenia w sprawie dezubekizacji. Ma prawo?"

Znów poślizg w Trybunale!

Komunikat FSSM RP

Planowane na jutro ogłoszenie przez „Trybunał Konstytucyjny” orzeczenia w sprawie pytania SO w Warszawie o zgodność z Konstytucją RP części przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. (P 4/18) zostało przesunięte na 20 października br. na godz. 11:00.
Jednocześnie z wokandy „spadło” środowe posiedzenie TK w sprawie pytania SO w Krakowie (P 10/20), które prawdopodobnie, po rozstrzygnięciu w sprawie pytania sądu warszawskiego, zostanie ostatecznie umorzone.

Stanowisko Komisji Prawnej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie opinii Sejmu nt. ustawy represyjnej

"I śmieszno, i straszno!" - stanowisko FSSM RP do pobrania tutaj.

Czytaj także na stronie FSSM RP.