Sylwetki Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W tym dziale oraz na łamach miesięcznika "Dylematy Policyjne" przedstawiamy sylwetki naszych kolegów, policjantów w służbie czynnej, którzy bez uszczerbku dla służbowej aktywności na piastowanych stanowiskach uczestniczą jako członkowie w działalności Stowarzyszenia.

W ich postawie przeważa chęć współdziałania na rzecz integracji środowiska policyjnej kadry oraz całego policyjnego środowiska zawodowego, a także realizacja wizji Stowarzyszenia jako społecznej reprezentacji tej grupy zawodowej w Policji.

Prezentujemy oficerów Policji, których poza wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem służbowym wyróżnia także ciekawość, kreatywność oraz pasje i aktywność pozasłużbowa. Oficerów, którzy swoją zaangażowaną i nietuzinkową postawą budują pozytywny wizerunek Policji.

 

mł. insp. Zbigniew Beczyński

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową
KWP we Wrocławiu

Czytaj

insp. Bogdan Kujawiak

Komendant Powiatowy Policji w Jaworze

Czytaj

insp. Grzegorz Chirowski

Komendant Powiatowy Policji w Złotoryi

Czytaj

nadkom. Michał Białęcki

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP

Czytaj

mł. insp. Wojciech Dudek

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu

Czytaj

insp. Sławomir Bąk

Komendant Miejski Policji w Legnicy

Czytaj

mł. insp. Piotr Wałczyk

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze

Czytaj

mł. insp. Jolanta Jabłońska

Naczelnik Wydziału Kontroli
KWP we Wrocławiu


Czytaj

mł. insp. Ryszard Piotrowski

Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością
KWP we Wrocławiu


Czytaj