O nas

  W tym dziale:  Cele stowarzyszenia  ♦  Kontakt i nr konta  ♦  Władze Stowarzyszenia  ♦  Posiedzenia Zarządu
  Deklaracja przystąpienia do SKPP  ♦  Zgłoszenie o przynależności do SKPP  ♦  Wzory legitymacji SKPP i wizytówek

Zgłoszenie o przynależności do SKPP - artykuł 63 Ustawy o Policji

Art. 63. 1. Policjant nie może być członkiem partii politycznej.

2. Z chwilą przyjęcia policjanta do służby ustaje jego dotychczasowe członkostwo w partii politycznej.

3. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych działających poza służbą.

4. Przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego przez niego przełożonego.

 

Zgłoszenie do pobrania: