O nas

  W tym dziale:  Cele stowarzyszenia  ♦  Kontakt i nr konta  ♦  Władze Stowarzyszenia  ♦  Posiedzenia Zarządu
  Deklaracja przystąpienia do SKPP  ♦  Zgłoszenie o przynależności do SKPP  ♦  Wzory legitymacji SKPP i wizytówek

 

 

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej

to, podobnie jak Stowarzyszenie Prokuratorów RP i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Justitia", zawodowa korporacja, skupiająca oficerów wyższej kadry kierowniczej Policji w służbie czynnej i w stanie spoczynku. Tym samym jest to platforma integracji części środowiska policjantów, których łączy – w przeszłości i obecnie – podobny poziom zaangażowania i zasób doświadczeń służbowych. Poprzez wielostronne przedsięwzięcia Stowarzyszenie działa na rzecz całego środowiska policyjnego i okołopolicyjnego, budując w ten sposób pomosty współpracy, wymiany poglądów i wzajemnego zrozumienia. Jest też naturalnym sojusznikiem kierownictwa Policji w kreowaniu wizerunku tej formacji jako społecznie służebnej, skutecznej i wiarygodnej.  Wspiera pozazawodową aktywność swoich członków, promując w szczególności inicjatywy, które zapewniają im obecność w życiu publicznym i uczestnictwo w różnych formach rekreacji i konsumpcji kultury. Bogatsze o intelektualny potencjał swoich członków może Stowarzyszenie odpowiedzialnie wypowiadać się i być partnerem wszystkich podmiotów zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego. Realizując swoje statutowe cele jest Stowarzyszenie twórczym elementem społeczeństwa obywatelskiego.