Zespół pomocy prawnej
  W tym dziale:  Pytania i odpowiedzi  ♦  Dopłata do ekwiwalentu  ♦  Waloryzacja

Stanowisko KGP w sprawie używania umundurowania służbowego w działalności stowarzyszeń

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości używania umundurowania służbowego przez policjantki i policjantów reprezentujących cele stowarzyszenia działającego poza służbą, przedstawiamy stanowisko Komendy Głównej Policji zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego:

Czytaj dalej

Czy w przypadku, gdy brak jest potwierdzenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego ZER MSWiA i Sądu Okręgowego w Warszawie o przyjęciu wniosku w tej sprawie, istnieje potrzeba złożenia odwołania wycofującego powództwo?

Odpowiedź:
Pytanie należny rozpatrywać w kwestii doręczeń. Mamy do czynienia styku dwu postępowań etap pierwszy związany z wydaniem decyzji emerytalnej przez ZER jest oparty o przepisy kpa. Etap drugi przez Sądem Okręgowym, gdzie zastosowanie maja przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj dalej

Czy z uwagi na orzeczenie TK wszystkie złożone wnioski automatycznie nie stają się bezprzedmiotowe?

Odpowiedź:
Można powiedzieć w języku potocznym, że: wnioski automatycznie staja się bezprzedmiotowe. Jednakże wniesione pozwy nie są automatycznie oddalane przez Sąd.

Czytaj dalej