W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

 

 

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej

składa gratulacje i życzy powodzenia oraz nowych sukcesów
w związku z mianowaniem na stanowisko

Naczelnika
Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu

naszemu Koledze z SKPP i wiceprezesowi

Panu mł. insp. Zbigniewowi Beczyńskiemu

dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców.


Gratulujemy, powodzenia!


 

Panu Komendantowi                               Panu Naczelnikowi
insp. Zbigniewowi Markowskiemu    mł. insp. Radosławowi Juźwiakowi


z okazji Jubileuszu

20 lat służby w Policji

najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania.
Życzymy kolejnych osobistych sukcesów, osiągnięć i awansów w służbie
oraz zawsze wysokiej oceny, sukcesów i rozwoju zarządzanych jednostek Policji.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


16 listopada 2014


 

Panu Komendantowi mł. insp. Piotrowi Wałczykowi

  z okazji Jubileuszu

25 lat służby w Policji

najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania.
Życzymy kolejnych sukcesów, osiągnięć i awansów w służbie.
_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


3 listopada 2014


 

Panu Naczelnikowi podinsp. Mirosławowi Mulczykowi

  z okazji Jubileuszu

35 lat służby w Policji

najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania.
Życzymy kolejnych sukcesów w służbie na rzecz
rozwoju Policji oraz osobistych osiągnięć i awansów.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


30 października 2014


 

 

Panu podinsp. Mirosławowi Mulczykowi,

naszemu Koledze z SKPP,

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

składa serdeczne gratulacje z okazji
nominacji na stanowisko Naczelnika Wydziału Konwojowego
KWP we Wrocławiu
.

Życzymy Panu Naczelnikowi wytrwałości i pomyślności
w realizacji zadań na nowo powierzonym stanowisku,
kolejnych osiągnięć zawodowych, sukcesów, awansów i satysfakcji w służbie
.

Gratulujemy, powodzenia!

15 września 2014

Święto Policji 2014: złożenie wieńców pod ścianą pamięci przy ul. Wittiga i pod pomnikiem poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim

Święto PolicjiW dniu 24 lipca 2014 r. z okazji dolnośląskich obchodów Święta Policji delegacja Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w corocznych uroczystościach ku czci pomordowanych i poległych policjantów.

Czytaj dalej

Wojewódzkie obchody Święta Policji w garnizonie dolnośląskim

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy, a także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Dolnośląskie obchody z okazji 95 rocznicy powołania Policji Państwowej, połączone z uczczeniem 70 rocznicy Powstania Warszawskiego, w których udział weźmie również Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, odbędą się 1 sierpnia 2014 r., na terenie przyległym do Hali Stulecia. Uroczystości, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców, uświetnią również m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, widowisko multimedialne, pokazy sprzętu policyjnego i działania funkcjonariuszy oraz festyn policyjny dla mieszkańców.

Więcej na stronie internetowej Policji dolnośląskiej.


  


Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu

Panu nadinspektorowi Wojciechowi Ołdyńskiemu

z okazji generalskiej nominacji

serdeczne gratulacje

składa

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

Odznaczenia resortowe dla dolnośląskich członków SKPP z okazji Święta Policji i przypadającej 95. rocznicy powołania Policji

23 lipca br. w Domu Klubowym "Śnieżka" KWP we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych policjantom i pracownikom Policji.

Czytaj dalej


 

Panu Komendantowi  insp. Grzegorzowi Chirowskiemu

  z okazji Jubileuszu

30 lat służby w Policji

najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania
oraz życzenia dalszego niezmiennego zapału i kreatywności
w działaniach na rzecz rozwoju Policji, kierowanych jednostek
i poprawy bezpieczeństwa publicznego
_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

11 kwietnia 2014