W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

życzy sukcesów
naszym kolegom ze Stowarzyszenia,

Panu mł. insp. Emilowi Łabancowi,

dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu

w związku  mianowaniem na stanowisko
Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu,

którego kierowanie przejął od

Pana naczelnika mł. insp. Leszka Rojka,

przechodzącego w stan spoczynku.


Powodzenia!

Relacja z uroczystego wręczenia odznaczeń z okazji Święta Niepodległości 2015

W dniu 9 listopada br. w trakcie uroczystej zbiórki w KWP we Wrocławiu wręczono członkom SKPP:

- "Złoty Medal za Zasługi dla Policji" insp. Bogdanowi Zubie, mł. insp. Henrykowi Czumowi, mł. insp. Henrykowi Wójcikowi, podinsp. Edwardowi Gnyszce

- "Srebrny medal za Długoletnią Służbę" mł. insp. Radosławowi Juźwiakowi, przyznany z okazji Święta Policji.

Czytaj dalej


 
Z okazji Jubileuszu

20 lat służby w Policji


Panu Naczelnikowi

mł. insp. Ryszardowi Piotrowskiemu


składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata służby.

Życzymy kolejnych sukcesów, nowych osiągnięć i awansów
oraz zawsze wysokiej oceny efektów kierowanej jednostki w zwalczaniu przestępczości.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

10 listopada 2015


 
Panu Naczelnikowi

mł. insp. Janowi Kupczakowi

  z okazji Jubileuszu

30 lat służby w Policji

składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania.

Życzymy kolejnych sukcesów, nowych osiągnięć i awansów w służbie Ojczyźnie.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

Członkowie SKPP odznaczeni Medalami za Zasługi dla Policji

Minister Spraw Wewnętrznych RP, w uznaniu zasług w realizacji ustawowych zadań Policji, z okazji Święta Niepodległości 11 listopada wyróżnił siedmiu oficerów, członków SKPP, nadaniem Medalu za Zasługi dla Policji.

Za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju, podnoszenia sprawności oraz wizerunku Policji w okresie czynnej służby i po przejściu w stan spoczynku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych przyznano:

Złoty "Medal za Zasługi dla Policji"

- insp. Bogdanowi Zubie,
- mł. insp. Henrykowi Czumowi,
- mł. insp. Weronice Górskiej,
- mł. insp. Marii Lizak,
- mł. insp. Henrykowi Wójcikowi,
- podinsp. Edwardowi Gnyszce.

Brązowy "Medal za Zasługi dla Policji"

- mł. insp. Ryszardowi Balczyńskiemu.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej serdecznie gratuluje wyróżnionym z okazji narodowego święta członkom Stowarzyszenia.

Święto Policji 2015 - gratulacje!


 

 

Zarząd, Koleżanki i Koledzy składają serdeczne gratulacje członkom Stowarzyszenia awansowanym

na stopień nadkomisarza Policji:
Michałowi Białęckiemu, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP,

na stopień młodszego inspektora Policji:
Emilowi Łabancowi, Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu,

Mirosławowi Mulczykowi, Naczelnikowi Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu,

Ryszardowi Piotrowskiemu, Naczelnikowi Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu,

a także odznaczonym z okazji Święta Policji

srebrną "Odznaką Zasłużony Policjant":
insp. Bogdanowi Kujawiakowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze,

srebrnymi "Medalami za Długoletnią Służbę":
mł. insp. Radosławowi Juźwiakowi, Naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu,

insp. Zbigniewowi Markowskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze,

mł. insp. Piotrowi Wałczykowi, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze

oraz

srebrnym "Krzyżem za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego":
mł. insp. Henrykowi Czumowi, b. Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze.

Zarząd Stowarzyszenia składa gratulacje również innym funkcjonariuszom
i pracownikom Policji wyróżnionym
w trakcje tegorocznych obchodów Święta Policji.

Indywidualne życzenia z okazji Święta Policji członkom Stowarzyszenia z Wielkopolski i Dolnego Śląska złożyli Panowie Komendanci Wojewódzcy Policji w Poznaniu i we Wrocławiu, a wielu członków SKPP z byłej kadry kierowniczej komend powiatowych policji uhonorowano w trakcie uroczystości w jednostkach, którymi kierowali w okresie służby czynnej.

O obchodach Święta Policji w Śremie czytaj w artykule w dziale "SKPP Koło Wielkopolska".

Święto Policji 2015: złożenie wieńców pod ścianą pamięci przy ul. Wittiga i pod pomnikiem poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim

W ramach dolnośląskich uroczystości obchodów Święta Policji i 96. rocznicy jej powołania delegacja Stowarzyszenia tradycyjnie złożyła wieńce pod pomnikiem i obeliskiem poległych funkcjonariuszy na Cmentarzu Osobowickim i przy ul. Wittiga we Wrocławiu. SKPP w uroczystościach reprezentowali: mł. insp. Piotr Krzysztoń, podinsp. Emil Łabanc, mł. insp. Henryk Wójcik i prezes Stowarzyszenia insp. Andrzej Kląskała.

Czytaj dalej


 
Panu Naczelnikowi

mł. insp. Wojciechowi Dudkowi

  z okazji Jubileuszu

25 lat służby w Policji

składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za wieloletnią,
pełną poświęcenia i sukcesów służbę.

Życzymy dalszych osiągnięć w służbie na rzecz rozwoju Policji
oraz kolejnych awansów.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


16 lipca 2015

Gen. insp. Antoni Kowalczyk i insp. Jan Strzeliński odznaczeni Złotymi Medalami za Zasługi dla Policji

5 maja br. w trakcie uroczystości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej gen. insp. Antoni Kowalczyk, Komendant Głównego Policji w latach 2001-2004 oraz insp. Jan Strzeliński, prezes warszawskiego oddziału SKPP, zostali odznaczeni Złotymi Medalami za Zasługi dla Policji.

Czytaj dalej


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

składa gratulacje

Panu podinsp. Emilowi Łabancowi

z okazji mianowania na stanowisko

Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu.

Życzymy Panu Naczelnikowi, naszemu Koledze z SKPP,
powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku
oraz kolejnych awansów.


Gratulujemy, powodzenia!