W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

Mł. insp. dr Radosław Juźwiak Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Dotychczasowy naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, mł. insp. dr Radosław Juźwiak w dniu 23 maja 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Instytutu Badawczego.
Z tej okazji Zarząd Stowarzyszenia składa Nominatowi serdeczne gratulacje i życzenia owocnej służby i satysfakcji na nowym odpowiedzialnym stanowisku.
Powodzenia!
Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

Więcej na stronie CLKP: http://clk.policja.pl/clk/aktualnosci/143372,Nowy-Dyrektor-CLKP.html


 

20 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby

 
Pana Naczelnika mł. insp. Marcina Staniewskiego

 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

  Życzymy kolejnych wyzwań, osiągnięć, sukcesów i awansów, zawsze wysokiej oceny
i uznania, a także niezmiennego poczucia dumy i satysfakcji
w służbie społeczeństwu i Ojczyźnie.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


Maj 2017

Kolejne pożegnanie z policyjną służbą!

W dniu 23 lutego 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uhonorował Panią mł. insp Jolantę Jabłońską Naczelnik Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w związku z zakończeniem służby w Policji. W trakcie spotkania, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wręczyli Pani Naczelnik, członkowi SKPP od 2013 roku, pamiątkową tabliczką z życzeniami, m.in. niezmiennego poczucia dumy i satysfakcji za lata policyjnej służby.

Czytaj dalej

73. rocznica bitwy pod Lenino

12 października 2016 roku delegacja Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystość z okazji  73 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.

Czytaj dalej


 
25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby


Pani Naczelnik mł. insp. Jolanty Jabłońskiej

 Pana Naczelnika podinsp. Dariusza Cybury

 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

 Życzymy kolejnych wyzwań, osiągnięć, sukcesów i awansów, zawsze wysokiej oceny i uznania, a także niezmiennej satysfakcji ze służby w Policji i z przynależności do SKPP.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


Wrzesień 2016

Święto Policji 2016 - gratulacje!

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa serdeczne gratulacje członkom stowarzyszenia odznaczonym z okazji Święta Policji

Złotym "Medalem za Długoletnią Służbę"

mł. insp. Emilowi Łabancowi, Naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia
KWP we Wrocławiu
,

Srebrnym "Medalem za Długoletnią Służbę"

mł. insp. Robertowi Jaworskiemu, Naczelnikowi Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu,
podinsp. Dariuszowi Cyburze, Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej KWP we Wrocławiu,

Srebrną "Odznaką Zasłużony Policjant"

nadkom. Michałowi Białęckiemu, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP
w Warszawie.

Zarząd Stowarzyszenia składa gratulacje również innym funkcjonariuszom
i pracownikom Policji wyróżnionym
w trakcje obchodów Święta Policji w 2016 r.

  
Z okazji Jubileuszu

20 lat służby w Policji


Panom Naczelnikom

mł. insp. Emilowi Łabancowi

mł. insp. Piotrowi Krzysztoniowi


składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata
efektywnej
i
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

Życzymy Panom nowych wyzwań, osiągnięć i sukcesów, kolejnych awansów, zawsze wysokiej oceny oraz uznania przełożonych i podwładnych, a także wiele satysfakcji ze służby w Policji.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

20 maja 2016


 
Z okazji Jubileuszu

25 lat służby w Policji


Panu Naczelnikowi

mł. insp. Tomaszowi Szymczynie


składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata zaangażowanej
i efektywnej służby.

Życzymy kolejnych sukcesów, nowych osiągnięć i awansów
oraz zawsze wysokiej oceny efektów kierowanego wydziału.

_____

Koledzy i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

16 lutego 2016

Uroczyste pożegnanie ze służbą członków Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W dniu 18 stycznia br. w trakcie uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kilkunastu oficerów wyższe kadry policji garnizonu dolnośląskiego,  komendantów powiatowych i naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej oraz ich zastępców, w związku z zakończeniem służby w Policji i przejściem w stan spoczynku, zgodnie z ceremoniałem policyjnym pożegnał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński.
Pożegnaniu towarzyszyło uroczyste przekazanie stanowisk i obowiązków przez odchodzących ze służby naczelników KWP ich następcom.

Czytaj dalej