W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

Święto Policji w pałacu Brunów k. Lwówka Śląskiego

Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Jednym z gości uroczystości był mł. insp. Zdzisław Mirecki, były Zastępca Komendanta Powiatowego.

Czytaj dalejŚwięto Policji 2019

100. rocznica powstania Polskiej Policji


Z okazji stulecia powołania Polskiej Policji

życzymy  wszystkim Policjantom, w służbie i w stanie spoczynku, i ich Bliskim

zawodowego powodzenia i satysfakcji oraz osobistej i rodzinnej pomyślności,

a wszystkim Obywatelom ładu, porządku

i poczucia bezpieczeństwa dzięki codziennej służbie Policji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 

Święto Policji 2018 na terenie garnizonu dolnośląskiego

W dniu 24 lipca 2018 r., oddając hołd poległym w służbie kolegom, delegacja Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystym apelu przy pomniku poległych w służbie funkcjonariuszy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
Wieniec od SKPP złożyli insp. Andrzej Kląskała i mł. insp. Zbigniew Beczyński.

Zobacz informację na stronie Policji dolnośląskiej99. rocznica powstania polskiej Policji


Naszym Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom,

Ich Bliskim i Rodzinom,

Kadrze policyjnej i wszystkim Policjantom

w służbie czynnej i w stanie spoczynku

życzymy z okazji Święta Policji

zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 


 
20 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby


Pana Komendanta insp. Leszka Zagórskiego

 
składamy gratulacje i wyrazy uznania za lata
efektywnej i pełnej zaangażowania policyjnej służby.

 Życzymy nowych wyzwań, kolejnych sukcesów i awansów oraz stałego poczucia dumy
i satysfakcji w służbie społeczeństwa.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


20 maja 2018


 
25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby


Pana Naczelnika mł. insp. Roberta Jaworskiego

 
składamy gratulacje i wyrazy uznania za lata
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

 Życzymy kolejnych wyzwań, sukcesów i awansów oraz niezmiennego poczucia dumy i satysfakcji w służbie Państwa i społeczeństwa.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


Listopad 2017

Święto Policji 2017 - gratulacje!

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa serdeczne gratulacje członkom stowarzyszenia odznaczonym i awansowanym z okazji Święta Policji

ODZNACZONYM:

Brązowym "Medalem za Długoletnią Służbę"

nadkom. Michałowi Białęckiemu, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w Warszawie,

Srebrną "Odznaką Zasłużony Policjant"

mł. insp. Dariuszowi Cyburze, Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

AWANSOWANYM:

na stopień inspektora Policji

Radosławowi Juźwiakowi, Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
Leszkowi Zagórskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Legnicy

na stopień młodszego inspektora Policji

Dariuszowi Cyburze, Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
Robertowi Płoszajowi, Naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Zarząd Stowarzyszenia składa gratulacje również innym funkcjonariuszom
i pracownikom Policji wyróżnionym
podczas tegorocznych obchodów Święta Policji.

Święto Policji 2017

W uroczystościach Święta Policji i 98. rocznicy powołania polskiej Policji w obchodach na terenie garnizonu dolnośląskiego w dniu 4 sierpnia 2017 r. delegacja Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystym apelu na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu przy pomniku poległych w służbie milicjantów i policjantów. Wieniec od SKPP złożyła delegacja w składzie insp. Andrzej Kląskała, insp. Leszek Zagórski, mł. insp. Leszek Kulik, mł. insp. Dariusz Cybura.

Czytaj dalejZ okazji 98. rocznicy powstania polskiej Policji


kadrze policyjnej i wszystkim Policjantom
w służbie czynnej i w stanie spoczynku życzymy, niezależnie od okoliczności,
poczucia dumy za wszystkie lata służby Ojczyźnie
oraz pomyślności w życiu osobistym, dającej wraz z aktywnością zawodową
poczucie satysfakcji i spełnienia.

Niech nasze środowisko mundurowe, policjantów,
łączy zawsze poczucie jedności, więzi i wzajemnego wsparcia.

Wszystkim Kolegom Policjantom życzymy powodzenia w służbie
i niezłomnej postawy zgodnie z literą i duchem prawa
oraz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 


  


Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

życzy sukcesów

naszemu koledze ze Stowarzyszenia,

mł. insp. dr. n. med. Radosławowi Juźwiakowi,

dotychczasowemu Naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego
KWP we Wrocławiu

w związku  mianowaniem na stanowisko

Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Instytutu Badawczego w Warszawie