Gratulacje dla członków SKPP!

W nawiązaniu do informacji z dnia 5.09.2023 r. gratulujemy kolejnym członkom naszego Stowarzyszenia odzyskania należnym im świadczeń. mł. insp. Policji Markowi Gramsowi, byłemu Naczelnikowi Wydziału Kadr w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Podobnie jak mł. insp. Marek Biziuk, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu objęty ustawą represyjną z 2016 r. i pozbawiony należnej emerytury oraz renty za służbę w Sudeckiej Brygadzie Wojskach Ochrony Pogranicza czyli w dzisiejszej Straży Granicznej, jako oficer WSW (dzisiejszej Żandarmerii Wojskowej).

Czytaj więcej...

WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

W nawiązaniu do apelu Zarządu Stowarzyszenia z 25.08 br. o udział w pracach obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych informujemy, że z rekomendacji SKPP w charakterze członka obwodowych komisji wyborczych zakwalifikowanych zostało 18 osób.

Dziękujemy za zaangażowanie i aktywne włączenie się w przebieg wyborów m.in. poprzez monitorowanie ich przebiegu w naszym i społecznym imieniu oraz życzymy sprawnego liczenia wyborczych głosów.

WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych:
na członków komisji wyborczych, na mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów wyborów.

Zarząd SKPP propagując i wspierając kontynuowanie aktywności społecznej i czynne angażowanie się w sprawy publiczne wszystkich członków naszego policyjnego środowiska mundurowego, a zwłaszcza członków naszego Stowarzyszenia, którzy zakończyli już służbę czynną,
apeluje
w związku z przygotowaniem do wyborów parlamentarnych o aktywne włączenie się w przebieg wyborów poprzez uczestnictwo w pracach obwodowych komisji wyborczych.

Skorzystajmy z naszych uprawnień!

Wszystkich chętnych do uczestniczenia w wyborach w charakterze:
- mężów zaufania,
- społecznych obserwatorów wyborów oraz
- członków obwodowych komisji wyborczych (wynagrodzenie od 600 do 800 zł netto)

prosimy o pilny kontakt w celu wypełnienie karty zgłoszenia kandydata!

Ustawowy termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych: do 5 września 2023 r.

Apel przedwyborczy FSSM RP

Przedwyborczy apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Czytaj więcej...

Chorej „dezubekizacji” ciąg dalszy

Informacje FSSM RP

W dniu 14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U  z 2023, poz.1195).  Ustawa weszła w życie w dniu 27 czerwca. Szacuje się, że obejmie ona ok. 40 tysięcy członków korpusu służby cywilnej oraz urzędników państwowych. Po raz kolejny dokonuje się lustracji, tym razem urzędników państwowych, uzasadniając ten krok tym, że w obliczu zagrożenia agresją Rosji osoby te nie dają rękojmi rzetelności przy wykonywaniu obowiązków służbowych. To oczywiście kolejny akt bezprawia, co jednoznacznie wykazuje w swoim Komentarzu Zespół Prawny FSSM RP.

Czytaj na stronie FSSM RP

Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem

Niebieska Linia IPZ wraz z Fundacją Pomocy Ofiarom Przestępstw realizuje projekt wolontariatu "Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem".

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw wraz z Niebieską Linią Instytutu Psychologii Zdrowia rozpoczęły projekt Asystent osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W ramach projektu planuje się przygotować wolontariuszy do pracy w roli asystenta, którzy będą towarzyszyć osobie pokrzywdzonej w komendzie, prokuraturze, sądzie lub urzędzie oczywiście jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeżeli w naszym środowisku są osoby, które zechcą wziąć udział w projekcie i pomagać ofiarom przestępstw, należy wysłać swoje CV z dopiskiem w temacie e-maila ASYSTENT POKRZYWDZONEGO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniło Niebieską Linię IPZ medalem Za zasługi dla bezpieczeństwa. W ramach współpracy i na prośbę nadinsp. Policji Adama Rapackiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP serdecznie zachęcamy do zgłaszania się do koordynatora projektu. W przypadku SKPP istnieje możliwość uzyskania rekomendacji i wsparcia przez chętnych do uczestnictwa w projekcie.

Informacja na stronie NiebieskaLinia.pl

Zaproszenie do udziału w projekcie

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę” 19 grudnia 2022 o 12:00 w Senacie RP

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę”  odbędzie się 19 grudnia 2022 roku o 12.00 w Senacie RP.

Przebieg całego wydarzenia będzie transmitowany na bieżąco w Internecie na stronie senackiej:
 https://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

Do udziału w Konferencji zaproszono SKPP.
Stowarzyszenie będą reprezentowali:
- insp. Andrzej Kląskała, Prezes SKPP
- podinsp. Renata Rogalska z Oddziału SKPP w Warszawie, Prezes Fundacji Wsparcia Policjantów.

„W demokratycznym państwie nie ma miejsca na odpowiedzialność zbiorową, a każdy obywatel ma prawo do niezależnego, bezstronnego, niezawisłego sądu. Każdy, kto wypracował świadczenie emerytalne musi mieć pewność, że otrzyma je w pełnej wysokości. System emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary. Deklarujemy, że zrobimy wszystko, by cofnąć skutki ustawy z 16 grudnia 2016 r., odbierającej emerytom mundurowym należne im świadczenia” – taką deklarację podpisały: PO, Polska 2050, Nowa Lewica, PSL, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Unia Pracy, PPS i Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej.

Czytaj dalej

Ważne zmiany w FSSM RP

W dniach 25 – 27 maja br. obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres dokonał oceny działań Federacji w mijającej Kadencji, dokonał zmiany statutu, wybrał nowe władze oraz przyjął uchwałę programową na kolejną kadencję.
Nowym Przewodniczącym FSSM RP został PIOTR IWAT, Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Zarząd SKPP reprezentował prezes Stowarzyszenia insp. w/s Andrzej Kląskała.

Czytaj na stronie FSSM RP

List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego

"List Otwarty" Wiceprzewodniczącego Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Henryka Budzyńskiego skierowany do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie nieprofesjonalnego przygotowania przepisu "Nowego Ładu".

List otwarty

Sprawy emerytalne - informacja dla emeryta i rencisty policyjnego

  Informacja ZER MSWiA

- konsultacja broszury informacyjnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz
- informacja o nowych wzorach legitymacji emeryta-rencisty MSWiA.
Uwagi i opinie do projektów, przesłane na skrzynkę pocztową SKPP, zostaną przekazane do Wydziału Organizacji i Analiz ZER MSWiA. Uwaga - bardzo krótki termin.

Czytaj dalej