W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


"Gazeta Policyjna"

Z niezmierną sympatią witamy na policyjnym rynku czytelniczym „Gazetę Policyjną”, miesięcznik Komendanta Głównego Policji. To następca także miesięcznika „POLICJA 997”, wydawany w podobnej formie, ale w zmienionej nieco formule, różniący się od poprzedniej edycji przewagą merytorycznych publikacji, ich zakresem tematycznym, w sumie problematyką mogącą poszerzać grono czytelników. Gratulujemy takiej przemiany na lepszą – naszym zdaniem – jakość pisania o służbie i jej różnych aspektach. Można tylko życzyć: tak trzymać! I na tym kursie nie ulegać pokusom celebracji, pokazywania tylko odświętnego oblicza formacji, ale być otwartym na wszelkie przejawy służby i zjawiska związane z mundurową historią i teraźniejszością.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

Gazeta Policyjna - nr 1/2021:

Gazeta Policyjna - nr 2/2021:

Lutowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (luty 2012, nr 2) „Dylematów Policyjnych”. Tym razem, wśród publikacji pochodzących z jednostek policyjnych, zwracamy uwagę na przewagę serwisu informacyjnego komend terenowych. Co jeszcze bardziej nas przykuwa? Stałe już „pióro” prof. Marek Bębenek pisze o sztucznej inteligencji w medycynie. Jest także artykuł o projekcie nowej regulacji ustawowej w sprawie mandatów, czyli opis tego, jak miałoby być, gdyby ta skandaliczna „wrzutka” była procedowana i uchwalona. Tak bowiem trzeba mówić zamiast delikatnych określeń o tym, że „proponowana zmiana zmienia diametralnie utrwalony porządek” i że „pojawiają się w dyskusji opinie krytyczne”. To kolejny bubel prawny, proponowany w interesie rzekomego usprawnienia działalności sądów, a w praktyce prowadzący do drastycznych ograniczeń praw obywatelskich, poprzez faktyczne ubezwłasnowolnienie obywateli w możliwościach realizacji ich konstytucyjnych uprawnień. Felieton „do refleksji” – o cenzurze, można tylko życzyć sobie – oby nigdy nie stawał się aktualny. Polecamy lekturę numeru.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Styczniowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (styczeń 2021, nr 1) „Dylematów Policyjnych”. Sporą część numeru (prawie 2 strony) zajmuje faktyczny serwis prasowy Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu. To dobrze, bo sytuacja, w której komórka prasowa, do tego powołana, miałaby nie wykorzystywać wszelkich medialnych okazji  do upowszechniania informacji o działalności swej jednostki i pozytywnych aspektach służby w ogóle byłaby, mówiąc delikatnie, mało zrozumiała. Jak przeglądamy numer, to „swoje” strony mają już i wrocławska  Komenda Miejska Policji, i Straż Miejska, i Inspekcja Transportu Drogowego, a od dawna jednostki terenowe. W ten sposób pismo staje się szerszą panoramą służb odpowiedzialnych za porządek publiczny. Więc czytajmy. Czy autor felietonu „do refleksji” stał się sentymentalny? Zobaczmy przy okazji, dlaczego tak „sentymentalnie” zatytułował swój tekst.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

O grudniowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (grudzień 2020, nr 12) „Dylematów Policyjnych”. Numer ostatni w roku, więc gdyby to był normalny rok, to można byłoby – i tak, i wspak – rok podsumowywać. Przyplątała się jednak cholerna zaraza i ograniczyła życie społeczne, kulturalne, towarzyskie, sportowe itp. Do tego doszły niepokoje w kraju i rozchwiane emocje społeczne. Siedząc więc lub więcej siedząc w chałupach mamy więcej czasu na refleksję i czytanie. Czytajmy i naszą Noblistkę (to nie jest lokowanie produktu, ale zwrócenie uwagi na autorytety, których zaczyna brakować), i „Dylematy”. A pismo w mijającym roku znacząco poszerza spectrum swych współpracowników i zasięg mundurowo-środowiskowych zainteresowań. W nowym numerze naszą sytuację i nadzieje wyraziście określa tytułem swego felietonu Wanda Ziembicka-Has: „Coś się kończy… coś się zacznie”. Może warto też przyswoić sobie przykazanie z felietonu „do refleksji: „Myśl!”.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

O listopadowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Mamy najnowszy numer (listopad 2020, nr 11) „Dylematów Policyjnych”. Pandemia pandemią, a życie toczy się i funkcjonować w miarę normalnie trzeba. Stąd Covid-19 nie dominuje w gazecie (naliczyliśmy sześć publikacji jakoś związanych z zarazą), i dobrze. Jeśli więcej siedzimy w chałupach, to też przynajmniej więcej czytajmy. Nieustająco (bo od jakiegoś już czasu) polecamy do lektury dwa nazwiska: chirurga onkologa prof. Marka Bębenka i speca od cyberprzestępczości Ryszarda Piotrowskiego. Te dwa nazwiska (lekarz i policjant) należy zapisać na plus redakcji w poszukiwaniu nowych piór, więc nie należy ustawać w takich wysiłkach. Felieton „do refleksji” autor poświęcił tym razem nowemu rekordowi (?!) w ściganiu przestępczości. Policjo, prokuraturo, sądzie - gratulujemy! Ale nie powiemy, żeby tak trzymać. Czytajmy, więcej czytajmy.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Artykuł R. Piotrowskiego w dziale Publikacje - Publikacje członków SKPP

O październikowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (październik 2020, nr 10) „Dylematów Policyjnych”. Pandemia, jesień, nastroje takie sobie, trzeba przetrwać, przestrzegajmy niezbędnych reżimów, a poza tym musimy normalnie funkcjonować. Czytajmy „Dylematy”, bo zawsze mogą wzbogacić zasób naszej wiedzy o jakieś nowe informacje. Pozytywnie odnotowujemy rozszerzanie się grona współpracowników pisma, dzięki czemu częściej obecna na łamach jest np. Straż Miejska i Inspekcja Transportu Drogowego. Pojawiają się ciekawe opracowania: z zakresu medycyny i jej historii prof. Marka Bębenka oraz z zakresu cyberprzestępczości naczelnika z wrocławskiej KWP Ryszarda Piotrowskiego. Felieton „do refleksji” czasem miewa wymowę satyryczną i tak jest tym razem – tekst o naszej Bogocie, wróć! – o Bogatyni. Polecamy.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Artykuł R. Piotrowskiego w dziale Publikacje - Publikacje członków SKPP

O wrześniowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (wrzesień 2020, Nr 9) „Dylematów Policyjnych”. Numer ciekawy, a uwagę czytelnika przykują większe opracowania: o pandemii i ekonomii, historie wrocławskiej Straży Miejskiej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, a także niewątpliwy hit – o cyberprzestępczości pióra kolegi, speca w dziedzinie jej ścigania. Felietonista „do refleksji” zajął się tym razem - wydaje się, że pochlebnie – twórczością literacką zgorzeleckiego gliny Jerzego R. Szulca (uwaga: w dziale Publikacje - Twórczość Literacka na internetowej stronie Stowarzyszenia zamieszczone są informacje i utwory naszego kolegi-pisarza. Najnowsze także w formie e-booków). Interesującej lektury.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Artykuł na naszej stronie z 20.07.2020 "Nowa twórczość Jerzego Szulca"

Artykuł "Przestępstwo na 'blika'" w dziale Publikacje - Publikacje członków SKPP

O sierpniowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer  (sierpień 2020, nr 8) „Dylematów Policyjnych”. Dwustupięćdziesiąty! Gratulujemy! Teraz kolej na pięćsetny! Polecamy „Życie w pandemii” – wiadomo o czym, ale lektura zawsze przyda się. Stronica Stowarzyszenia poświęcona w dużym stopniu postaci i pogrzebowi byłego dolnośląskiego wicekomendanta, stowarzyszeniowego Kolegi insp. Bogdana Zuby.

Czytaj dalej

O lipcowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się lipcowy numer (lipiec 2020, nr 7) „Dylematów Policyjnych”. Niewątpliwie na lekturze numeru smutnie ciążą nekrologi: byłego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, naszego stowarzyszeniowego kolegi, insp. Bogdana Zuby oraz publicysty „Dylematów”, znakomitego specjalisty w uprawianej tematyce, Ryszarda Piaseckiego, którego świetne analizy komunikacyjno-drogowe wielokrotnie polecaliśmy. Trochę powrotu do normalności, bo nie przeważa już w numerze walka z koronawirusem (nawet już ilustracja strony tytułowej nie nawiązuje do bieżącej epidemii). Polecamy większe opracowania: ciąg dalszy o epidemiach światowych (już XX i XXI wiek) oraz o dolnośląskich drogach (choć bez zmarłego Pana Ryszarda w roli autora). Felieton „do refleksji”, tym razem „wyluzowany”, więc dla czytelnika wyluzowanego, bez maseczki i w fotelu.

MB


DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Czerwcowe e-wydanie "Dylematów Policyjnych" już do pobrania

Informujemy, że najnowsze wydanie elektronicznej wersji Dylematów Policyjnych (lipiec 2020 • Numer 7) jest już dostępne w dziale "Prasa resortowa". Polecamy.