Apel wyborczy Przewodniczącego FSSM RP

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Znamy wyniki pierwszej tury wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przed nami druga tura – 12 lipca 2020 r.

Jako Federacja szesnastu organizacji służb mundurowych nie narzucamy nikomu z ich członków określonych zachowań wyborczych. Chcemy jednak wskazać na wyjątkowe okoliczności i Znaczenie tych wyborów dla przyszłości naszego Kraju, a także dla nas, funkcjonariuszy i żołnierzy w stanie spoczynku.

Wynik wyborów będzie miał szczególne znaczenie dla tych z nas, którzy zostali objęci represjami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Obawiam się też, że będzie miał znaczenie dla sprawy zawisłej przed „Trybunałem Konstytucyjnym”, a tym samym dla spraw odwoławczych toczących się przed sądami okręgowymi.

Czytaj całość na stronie FSSM RP

Podsumowanie kampanii wyborczej w nawiązaniu do Apelu wyborczego FSSM RP z 4 czerwca 2020

KONIEC KAMPANII - CZAS WYBIERAĆ!

Kampania prezydencka przed I turą wyborów właśnie dobiegła końca, a że była krótka, więc i nasze jej podsumowanie będzie krótkie. Zwłaszcza, że z skupione na sprawach istotnych dla emerytów mundurowych, z których większość jest członkami organizacji i stowarzyszeń tworzących FSSM RP.

Czytaj dalej

Apel wyborczy FSSM RP

Koleżanki i Koledzy!

Już wiemy, wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca 2020 r. Termin ten został oficjalnie potwierdzony postanowieniem Marszałek Sejmu- Elżbiety Witek w sprawie zarządzenia wyborów na Urząd Prezydenta RP. Postanowienie to jest bezpośrednim skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, zwaną potocznie ustawą „hybrydową”.

Dalsze rozważania na ten temat przestały już mieć znaczenie. Mamy nową sytuację prawną i musimy umieć się w niej odnaleźć.

W aktualnych warunkach stanowisko FSSM z 2 maja br. sugerujące członkom naszych organizacji powstrzymanie się od udziału w głosowaniu w "pocztowych" wyborach prezydenckich planowanych pierwotnie na 10, 17 lub 23 maja 2020 r. stało się nieaktualne. Teraz w naszym interesie leży udział w wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020! Jak nigdy dotąd pożądany jest też udział przedstawicieli naszego środowiska w komisjach wyborczych.


Całość czytaj na stronie FSSM RP

Wybory prezydenckie 2020: nabór na członków komisji wyborczych

Zarząd SKPP we Wrocławiu, podobnie jak w wyborach samorządowych w 2018  r. oraz w wyborach do PE i parlamentarnych w 2019 r. rozpoczął nabór na członków obwodowych komisji wyborczych, których będzie rekomendował jako kandydatów ze środowiska mundurowego.
Bardzo ważną rolą członków komisji wyborczych, poza udziałem w pracach przy głosowaniu i liczeniu głosów, jest również społeczny nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

W wyborach w 2018 i 2019 r. z rekomendacji SKPP członkami Obwodowych Komisji Wyborczych z naszego mundurowego środowiska we Wrocławiu zostało 51 osób.

Czekamy na zgłoszenia - Pilne! Szczegóły naboru w Zarządzie. Członkowie komisji wyborczych otrzymują wynagrodzenie za udział w ich pracach. W przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich członkami komisji będą te same osoby.

Zachęcamy naszych członków do podjęcia podobnych działań w innych regionach i oddziałach SKPP!