W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


SPRAWIEDLIWOŚĆ! Wystąpienie prof. Marka Chmaja podczas Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów

Wystąpienie prof. Marka Chmaja podczas Kongresu Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów - Ossa, 27 kwietnia 2017 roku.

Nagranie dostępne na naszym kanale YouTube: https://youtu.be/5lz-mShVnxg