W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Zaliczka na podatek dochodowy

Podobnie, jak w zeszłym roku prezentujemy, do ewentualnego wykorzystania, wzór obowiązującego oświadczenia dla ZER o wspólnym rozliczeniu podatkowym z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku kadry czynnej wzór oświadczenia do pobrania w Wydziale Finansów.

Złożenie oświadczenia jest podstawą do obniżki zaliczki na podatek dochodowy (utrzymania jej dotychczasowej wysokości w skali 18%) w przypadku osiągnięcia w roku podatkowym dochodów opodatkowanych podatkiem w wysokości 32%.

Wzór oświadczenia dla ZER do pobrania także w Zarządzie SKPP.


Wzór oświadczenia do pobrania tutaj.