W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


TK wyznaczył termin zbadania konstytucyjności ustawy o kwotowej waloryzacji rent i emerytur

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył w końcu termin rozprawy poświęconej zbadaniu konstytucyjności ustawy o kwotowej waloryzacji rent i emerytur z br. na 19 grudnia 2012 (środa) o godz. 9:00.

Przymnijmy, że sprawa K 9/12 dotyczy zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającej na jeden rok - 2012 - waloryzację kwotową emerytur i rent o 71 zł. Prezydent Bronisław Komorowski nowelę podpisał, ale zdecydował się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. Podobny wniosek, oznaczony sygnaturą K 10/12 złożyła w Trybunale prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Wnioski zostały połączone.

Pełnemu składowi Trybunału będzie przewodniczył ST Stanisław Biernat, sprawozdawcą będzie ST Andrzej Rzepliński.

Przebieg rozprawy będzie transmitowany w serwisie Obserwatora Konstytucyjnego i na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl).

Ze względu na duże zainteresowanie tą sprawą, przy ograniczonej liczbie miejsc, będą obowiązywały szczególne zasady uczestnictwa: karty wstępu będą wydawane zgodnie z kolejnością przybycia do siedziby Trybunału.

Siedziba Trybunału będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:15.

Artykuł na portalu "Obserwator Konstytucyjny"