W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa w Warszawie

ForumNa zaproszenie Fundacji "Oswoić Stres" prezes SKPP insp. Andrzej Kląskała, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, dnia 5 października br. wziął udział w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Ta inicjatywa jest elementem rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, mającego na celu integrację i mobilizację środowisk do wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie promowania dobrych praktyk i edukacji powszechnej na rzecz bezpiecznych zachowań. Patronat honorowy objął nad nią minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, patronat medialny TVP Warszawa. 5 października w ramach jednodniowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim i charakterze społeczno - edukacyjno - artystycznym odbyły się debaty „Wolność a odpowiedzialność”, „Sztuka społecznie zaangażowana” oraz „Edukacja i współczesne zagrożenia” z udziałem m.in. socjologów, prawników, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli służb związanych z bezpieczeństwem.

Odnośnik do artykułu na stronie MSW: https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11403,Obywatelskie-Forum-Bezpieczenstwa.html

Odnośnik do galerii zdjęć: http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/aktualnosci/3061,Obywatelskie-Forum-Bezpieczenstwa-OFB-5102013-r.html