W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu 7 listopada 2013

Spotkanie z komendantemW dniu 7 listopada 2013 r. w siedzibie SKPP odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Wojciecha Ołdyńskiego z zarządem Stowarzyszenia w składzie poszerzonym o członków kierujących programowymi inicjatywami SKPP oraz członków reprezentujących także Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Prezes SKPP insp. Andrzej Kląskała zapoznał komendanta wojewódzkiego z ideami leżącymi u podłoża powołania Stowarzyszenia, jego historią oraz zamierzoną rolą i umiejscowieniem w otoczeniu okołopolicyjnym, zwracając szczególną uwagę na aspekty integracyjno-środowiskowe wobec czynnej i byłej kadry kierowniczej Policji. Zebrani zaprezentowali wybrane sfery działalności Stowarzyszenia - kulturalno-społecznej, sportowej i rekreacyjnej, czynnego udziału i aktywności w życiu publicznym. Członkowie reprezentujący także bratnie stowarzyszenia przedstawili ich założenia, zakresy i rozmiary działalności oraz problemy utrudniające bieżące funkcjonowanie. Ustalono dalsze robocze kontakty w zakresie współpracy pomiędzy SKPP a KWP, w tym szczególnie na polu wymiany informacyjnej oraz podejmowania inicjatyw integracyjno-szkoleniowych.

 
 

Więcej zdjęć po zalogowaniu.