W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Warszawskie spotkanie SKPP

WarszawaW dniu 4 października 2013 r. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa-Wola odbyło się spotkanie przedstawicieli SKPP z byłymi komendantami warszawskich jednostek Policji oraz byłą kadrą z Komendy Głównej Policji.

Prezes insp. Andrzej Kląskała i członek SKPP insp. Jan Strzeliński zaprezentowali genezę, historię, idee i działalność Stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania wymieniali opinie na temat podobnych bolączek nękających byłą kadrę kierowniczą Policji, głównie w warstwie psychologicznej, to znaczy zerwania po kilkudziesięciu latach służby więzi i kontaktu z bieżącym życiem Policji i czynną kadrą, niewykorzystywaniem jej wiedzy i doświadczenia, nie tylko przez resort ale i organy administracji państwowej i samorządowej, które realizują zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zaplanowano, przy zachowaniu wymogów statutowych SKPP, utworzenie odrębnego, stołecznego lub mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia, a w chwili obecnej nieformalnym liderem tego projektu został insp. Jan Strzeliński, b. naczelnik Wydziału Prewencji KSP w Warszawie.

 

Zdjęcia za spotkania: