W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Gratulacje!

Z satysfakcją i wielką przyjemnością informujemy, że nasi koledzy, członkowie SKPP,

mł. insp. Fryderyk Orepuk, b. komendant powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich, obecny prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, w dniu 26 października br. na IX Kongresie Sekcji Polskiej IPA w Zamościu został wybrany na 4-letnią kadencję 2013-2016 Prezydentem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

insp. Adam Różycki, b. komendant powiatowy Policji w Bolesławcu, działający również w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych, w dniu 26 października br. na zebraniu sprawozdawczym Zarządu Wojewódzkiego wymienionego Stowarzyszenia w Karpaczu został wyróżniony medalem pamiątkowym z okazji 15-lecia Stowarzyszenia oraz dyplomem uznania od Zarządu Wojewódzkiego za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych na Dolnym Śląsku.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa obydwu Panom serdeczne gratulacje, wyrażając radość z powodu ich twórczej aktywności służącej niezmiennie dobru całego środowiska policyjnego i życzy kolejnych tak zaszczytnych wyróżnień.