W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Pismo i deklaracja Nowej Lewicy i Klubu Parlamentarnego Lewicy

Pismo i deklaracja kierownictwa Nowej Lewicy i Klubu Parlamentarnego Lewicy w rocznicę uchwalenia ustawy represyjnej z 2016 r. do przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. Zdzisława Czarneckiego i stowarzyszeń służb mundurowych.