W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”

W dniu 26 października 2021 r. w Auli Wykładowej Komendy Stołecznej Policji im. insp. PP Karola Fuchsa w Piasecznie odbędzie się zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych i Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”.

Konferencja odbędzie się pod Patronat honorowym m. in. Komendanta Stołecznego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Patronat honorowy przyjęło również Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej.

Wykład inauguracyjny "Tendencje zmian w relacjach prawo a kryminalistyka" wygłosi prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, a współuczestnikami Konferencji będą m.in. także członkowie SKPP Pan inspektor Policji dr Jarosław Konończuk, Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia oraz Pan Krzysztof Konopka będący także jej współorganizatorem i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. Gościem Konferencji będzie Pan insp. dr n. med. Radosław Juźwiak Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, także członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do służb mundurowych, wykładowców i studentów kierunków kryminalistycznych, prawniczych i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Program konferencji

Informacja na stronie PSRiBS