W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Czerwcowy numer "Gazety Policyjnej"

Nowa stara, stara nowa „GAZETA POLICYJNA”

Od paru miesięcy na policyjnym rynku wydawniczo-czytelniczym (szumnie tak nazwanym, ale w gruncie rzeczy niezwykle ubogim) nie ma już miesięcznika „POLICJA 997”. Jednakże stwierdzenie to nie jest zupełnie ścisłe, bo mamy miesięcznik, organ Komendanta Głównego Policji, po liftingu poprzedzającej go edycji, w zmienionej nieco formule, pod nowym tytułem – „GAZETA POLICYJNA”, w nowej szacie graficznej oraz z nowym redaktorem naczelnym, rzecznikiem Komendanta Głównego Policji insp. dr. Mariuszem Ciarką. Same więc „nowości” i trzeba przyznać, że „odświeżenie” wyszło periodykowi na dobre. Nic bowiem nie jest bardziej potrzebne pismu policyjnemu (czyli specjalistycznie profesjonalnemu) do lektury głównie dla policjantów (czyli członków tej profesji) jak atrakcyjność, zarówno merytoryczna, jak i formalna. Im mniej nieznośnej pompy i celebry, tym bliżej do policyjnej służby, codziennej orki, której mundurowy romantyzm ukryty jest głęboko w powoływaniu się na posłannictwo wobec społeczeństwa oraz dochowanie wierności prawom obywatelskim i zasadom prawa. Można więc tylko mieć czytelniczą nadzieję i  życzyć redakcji utrzymania twórczego kursu i otwartości na potrzeby rzeczywistości.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

"Gazeta Policyjna" - nr 6/2021