W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Majowy numer "Gazety Policyjnej"

Gratulacje z okazji Jubileuszu

W roku obecnym mija dziesięć lat od powołania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jako, jedynej w strukturach Policji, jednostki badawczo-rozwojowej. To przekształcenie oznaczało nobilitację polskiej kryminalistyki, także na arenie międzynarodowej, umożliwiło jej udział w światowym krwioobiegu badawczym, pozyskiwanie funduszy na badania, prowadzenie takich prac oraz dynamiczny postęp i rozwój w istniejących od dawna i nowych specjalnościach. Z okazji Jubileuszu w tegorocznym majowym numerze „Gazety Policyjnej” ukazał się interesujący, pod znamiennym tytułem „Stale podnosić poprzeczkę”, wywiad z dyrektorem CLKP, byłym naczelnikiem wojewódzkiej kryminalistyki we Wrocławiu, członkiem Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, insp. dr. n. med. Radosławem Juźwiakiem. Rozmówca syntetycznie podsumował dotychczasowe dokonania i nakreślił perspektywy rozwojowe.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa swemu Koledze, członkowi Stowarzyszenia, insp. Radosławowi Juźwiakowi i całej Kadrze CLKP serdeczne jubileuszowe gratulacje i życzenia dalszych lat twórczej pracy.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

"Gazeta Policyjna" - nr 5/2021