W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Apel wyborczy Przewodniczącego FSSM RP

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Znamy wyniki pierwszej tury wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przed nami druga tura – 12 lipca 2020 r.

Jako Federacja szesnastu organizacji służb mundurowych nie narzucamy nikomu z ich członków określonych zachowań wyborczych. Chcemy jednak wskazać na wyjątkowe okoliczności i Znaczenie tych wyborów dla przyszłości naszego Kraju, a także dla nas, funkcjonariuszy i żołnierzy w stanie spoczynku.

Wynik wyborów będzie miał szczególne znaczenie dla tych z nas, którzy zostali objęci represjami ustawy z 16 grudnia 2016 r. Obawiam się też, że będzie miał znaczenie dla sprawy zawisłej przed „Trybunałem Konstytucyjnym”, a tym samym dla spraw odwoławczych toczących się przed sądami okręgowymi.

Czytaj całość na stronie FSSM RP