W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Gimnastyka dla członków SKPP i niezrzeszonej kadry z rejonu Wrocławia

Propozycja zajęć zajęć z W-F (gimnastyka ogólna, elementy jogi itp.) dla członków SKPP i niezrzeszonej kadry z rejonu Wrocławia.
Zajęcia, za niewielką odpłatnością, będą prowadzone przez członków SKPP.
Warunkiem podpisania umowy, wstępnie na trzy miesiące, jest zebranie grupy chętnych min. 10 osób.
Szczegóły propozycji zostały przedstawione w mailu rozesłanym do członków SKPP z rejonu Wrocławia.