List Andrzeja Rozenka

List byłego pełnomocnika Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja Rozenka do funkcjonariuszy i żołnierzy objętych ustawą represyjną z 2016 r.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Piszę do Was w kolejną miesięcznicę wprowadzenia haniebnej ustawy represyjnej. (...)


Pobierz cały list:

Raport o skutkach ustawy represyjnej

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP publikuje Raport opracowany w Zespole Prawnym FSSM RP "O skutkach społeczno-prawnych ustawy z 16 grudnia 2016 roku, zwanej II ustawą represyjną, czyli o represjach rządu PiS wobec emerytowanych funkcjonariuszy Policji, Służb Ochrony Państwa, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej" służących w PRL oraz po 1990 roku w III RP" (załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Zarządu FSSM RP w dniu 12.09.2019 r.)

Materiał filmowy na YouTube: "Listy Śmierci" -  reż. Andrzeja Dziedzica, który obrazuje stale rosnące tragiczne skutki wprowadzonej „ustawy represyjnej".

Raport to kompendium wiedzy o ustawie represyjnej.

Warto, by prawdę o hańbie polskiego parlamentaryzmu poznało jak najwięcej Polaków. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych członków i sympatyków - Pobierzcie go i roześlijcie do wszystkich swoich znajomych, zwłaszcza tych "niemundurowych", z prośbą o zapoznanie się z nim i przekazywanie dalej. Pomóżcie zwalczyć kłamliwą propagandę w sprawie tej pseudoustawy i zbudować szerokie poparcie społeczne dla usunięcia jej z polskiego systemu prawnego.

Z poważaniem

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP


Raport do pobrania:

Ponowny apel FSSM RP do sędziów sądów okręgowych o procedowanie odwołań od decyzji ZER MSWiA

Ponowny apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do sędziów sądów okręgowych o procedowanie odwołań od decyzji ZER MSWiA o obniżeniu emerytur i rent na podstawie represyjnej ustawy z 2016 r.:

SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi!

SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. w sprawie odwołania por. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej z 2016 r.
Por. Wojciech Raczuk w 1982 roku jako funkcjonariusz MO Wydziału Kryminalnego w Białej Podlaskiej, w pościgu za bandytą został postrzelony z broni maszynowej. Po tym zdarzeniu został mianowany na stanowisko Zastępcy Kierownika Komisariatu w Łosicach ds. polityczno-wychowawczych i przeniesiony na rentowe zaopatrzenie w związku z pełnioną służbą. Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 spowodowała obniżenie świadczenia - renty o 2/3 do kwoty 854 zł netto.

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej w sprawie odwoławczej por. Wojciech Raczuka, przy wsparciu współpracującego ze Stowarzyszeniem radcy prawnego Krzysztofa Bąka, na podstawie art 8 w zw. z art. 63 kpc przekazało do Sądu Okręgowego w Lublinie swoją opinię - istotny dla sprawy pogląd w przedmiotowej sprawie, wspierający represjonowanego funkcjonariusza. Opinię otrzymali również pełnomocnik odwołującego Aleksandra Karnicka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ZER MSWiA.

Gratulujemy!!!

Czytaj dalej

Pisma europosłów do szefów Komisji Europejskiej

Europosłowie - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali jednobrzmiące pisma do szefów Komisji Europejskiej - Przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera  (TUTAJ) i Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa (TUTAJ), w których ponownie próbują im przypomnieć o sprawie represjonowanych polskich emerytów mundurowych.

Pomoc funkcjonariuszom dotkniętym ustawą represyjną z 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we współpracy z kancelarią prawną Adwokat Martą Toś-Trzeciak, w ramach udzielanej pomocy funkcjonariuszom pokrzywdzonym ustawą represyjną, zamówił sporządzenie wzoru zażalenia na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowań odwoławczych od decyzji ZER MSWiA do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy represyjnej z konstytucją. Zażalenie uwzględnia m.in. dotychczasowe uzasadnienia i argumentację Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który rozpatruje zażalenia na zwieszenie postępowań.

Spotkania z Adrzejem Rozenkiem we Wrocławiu i Legnicy 21 i 22 czerwca

 
Informacja z FSSM RP:

Co dalej z ustawą represyjną z 2016 r.?! - otwarte spotkania i debaty z byłym pełnomocnikiem Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzejem Rozenkiem we Wrocławiu i Legnicy, w tym:
- sytuacja po odrzuceniu obywatelskiego projektu zmiany ustawy z 2016 r.;
- ocena skuteczności sądowej drogi odwoławczej od decyzji emerytalno-rentowych wydanych na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. i w ramach trybu art. 8a ustawy oraz
- alternatywne środki i możliwości przywróceni stanu prawnego z przed grudnia 2016 r.

Zapraszamy!!!

Spotkania odbędą się:

- we Wrocławiu 21 czerwca przy ul. Szybowcowej 23 (centrum CREATORA "Strefa Spotkań") o godz. 16:45
- w Legnicy 22 czerwca o godz. 16:00 w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17