Ponowny apel FSSM RP do sędziów sądów okręgowych o procedowanie odwołań od decyzji ZER MSWiA

Ponowny apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do sędziów sądów okręgowych o procedowanie odwołań od decyzji ZER MSWiA o obniżeniu emerytur i rent na podstawie represyjnej ustawy z 2016 r.:

SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi!

SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. w sprawie odwołania por. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej z 2016 r.
Por. Wojciech Raczuk w 1982 roku jako funkcjonariusz MO Wydziału Kryminalnego w Białej Podlaskiej, w pościgu za bandytą został postrzelony z broni maszynowej. Po tym zdarzeniu został mianowany na stanowisko Zastępcy Kierownika Komisariatu w Łosicach ds. polityczno-wychowawczych i przeniesiony na rentowe zaopatrzenie w związku z pełnioną służbą. Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 spowodowała obniżenie świadczenia - renty o 2/3 do kwoty 854 zł netto.

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej w sprawie odwoławczej por. Wojciech Raczuka, przy wsparciu współpracującego ze Stowarzyszeniem radcy prawnego Krzysztofa Bąka, na podstawie art 8 w zw. z art. 63 kpc przekazało do Sądu Okręgowego w Lublinie swoją opinię - istotny dla sprawy pogląd w przedmiotowej sprawie, wspierający represjonowanego funkcjonariusza. Opinię otrzymali również pełnomocnik odwołującego Aleksandra Karnicka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ZER MSWiA.

Gratulujemy!!!

Czytaj dalej

Pisma europosłów do szefów Komisji Europejskiej

Europosłowie - Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke wystosowali jednobrzmiące pisma do szefów Komisji Europejskiej - Przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera  (TUTAJ) i Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa (TUTAJ), w których ponownie próbują im przypomnieć o sprawie represjonowanych polskich emerytów mundurowych.

Pomoc funkcjonariuszom dotkniętym ustawą represyjną z 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we współpracy z kancelarią prawną Adwokat Martą Toś-Trzeciak, w ramach udzielanej pomocy funkcjonariuszom pokrzywdzonym ustawą represyjną, zamówił sporządzenie wzoru zażalenia na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowań odwoławczych od decyzji ZER MSWiA do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy represyjnej z konstytucją. Zażalenie uwzględnia m.in. dotychczasowe uzasadnienia i argumentację Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który rozpatruje zażalenia na zwieszenie postępowań.

Spotkania z Adrzejem Rozenkiem we Wrocławiu i Legnicy 21 i 22 czerwca

 
Informacja z FSSM RP:

Co dalej z ustawą represyjną z 2016 r.?! - otwarte spotkania i debaty z byłym pełnomocnikiem Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzejem Rozenkiem we Wrocławiu i Legnicy, w tym:
- sytuacja po odrzuceniu obywatelskiego projektu zmiany ustawy z 2016 r.;
- ocena skuteczności sądowej drogi odwoławczej od decyzji emerytalno-rentowych wydanych na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. i w ramach trybu art. 8a ustawy oraz
- alternatywne środki i możliwości przywróceni stanu prawnego z przed grudnia 2016 r.

Zapraszamy!!!

Spotkania odbędą się:

- we Wrocławiu 21 czerwca przy ul. Szybowcowej 23 (centrum CREATORA "Strefa Spotkań") o godz. 16:45
- w Legnicy 22 czerwca o godz. 16:00 w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17

Komunikat Zarządu SKPP

W ramach działań wspierających funkcjonariuszy dotkniętych ustawą represyjną, Zarząd SKPP poparł ogólnopolską akcję poparcia starań FSSM RP o jej uchylenie w Parlamencie Europejskim, włączając się:

- w akcję przesyłania apelu do komisarza UE JC. Junckera - "kartka do Junckera" oraz
- w pomoc w internetowym złożeniu skargi do KE

przez osoby represjonowane jaki i przez osoby wspierające dotkniętych ustawą.

Czytaj dalej

Zebranie Zespołu Pomocy Prawnej SKPP 12 czerwca

 

W dniu 12 czerwca br. o godz. 16:30 w DK "ŚNIEŻKA" obędzie się spotkanie Zespołu Pomocy Prawnej z osobami korzystającymi z ochrony prawnej SKPP, funkcjonariuszami  dotkniętymi skutkami mundurowej ustawy represyjnej.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  • etapu spraw odwoławczych przygotowanych przez współpracujące z SKPP kancelarie prawne,
  • ocena skuteczności sądowej drogi odwoławczej od decyzji emerytalno-rentowych wydanych na podstawie ustawy represyjnej z 2016 r. oraz
  • alternatywne, podejmowane równoczesne, środki zmierzające do cofnięcia sytuacji represjonowanych funkcjonariuszy do stanu prawnego z przed 2016 r.

Na spotkanie zapraszamy również innych zainteresowanych.

[INFORMATOR] Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

[INFORMATOR] Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

Artykuł Leszka Kostrzewskiego w Gazecie Wyborczej z 11 kwietnia 2018 r.

Z treścią artykułu Gazety Wyborczej można zapoznać się na stronie FSSM RP (przejście do strony FSSM po kliknięciu w logo na pasku w dolnej części strony: "Partnerzy SKPP").