Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

 

25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby

 Pana Komendanta
insp. Leszka Zagórskiego

 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za lata
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

Życzymy Panu kolejnych wyzwań, osiągnięć, sukcesów i awansów,
zawsze wysokiej oceny i uznania, a także niezmiennej satysfakcji ze służby w Policji
i z przynależności do SKPP
.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

maj 2023


  


Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

składa gratulacje i życzy sukcesów

naszemu koledze, wieloletniemu członkowi Stowarzyszenia,

mł. insp. Michałowi Białęckiemu

w związku  mianowaniem na stanowisko

Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości

Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

 

 


Komunikat kadrowy KGP z 27 lutego 2023 o mianowaniu

Komunikat kadrowy KGP z 1 grudnia 2022 o powierzeniu obowiązków

Zadania BZPE Komendy Głównej Policji

Informacja o utworzeniu BZPE Komendy Głównej Policji

Święto Policji 2022 na terenie garnizonu dolnośląskiego

W dniu 19 lipca 2022 r., w ramach obchodów Święta Policji, reprezentacja Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oddając hołd poległym w służbie kolegom uczestniczyła w uroczystym apelu przy pomniku poległych w służbie funkcjonariuszy na terenie Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu.

W imieniu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej wieniec złożyli - Wiceprezes Stowarzyszenia mł. insp. Zbigniew Beczyński, insp. Leszek Zagórski, podinsp. Marek Grams.

Zobacz informację na stronie Policji dolnośląskiej

 Święto Policji 2022

103. rocznica powołania Policji Państwowej

Naszym Członkom,

Kadrze policyjnej i wszystkim Policjantom

w służbie czynnej i w stanie spoczynku

życzymy poczucia dumy, satysfakcji i spełnienia

za wszystkie lata służby Ojczyźnie

w ochronie ładu i bezpieczeństwa obywateli.

Wszystkim Kolegom Policjantom życzymy kolejnych sukcesów

i powodzenia w służbie

oraz
 
niezłomnej postawy zgodnie z literą i duchem prawa

Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 

Święto Policji 2021

W dniu 16 lipca 2021 roku w obchodach Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim z okazji 102. rocznicy powołania Policji uczestniczyli członkowie SKPP
- insp. Adam Różycki, były Komendant Powiatowy Policji oraz
- mł. insp. Policji Zdzisław Mirecki, były wieloletni Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim.

W dniu 27 lipca 2021 roku w ramach dolnośląskich obchodów Święta Policji reprezentacja Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystości złożenia wieńców pod postumentem poległych funkcjonariuszy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
W imieniu Stowarzyszenia, hołd poległym oddała delegacja w składzie:
- mł. insp. Zbigniew Beczyński, Wiceprezes SKPP oraz
- insp. Leszek Zagórski, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze.

W dniu 29 lipca 2021 roku w obchodach 102. rocznicy powołania Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy uczestniczyli:
- insp. Andrzej Kląskała, Prezes Stowarzyszenia oraz
- mł. insp. Wojciech Dudek, były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.

Czytaj dalej


 

Wszystkim Kolegom Policjantom,

w służbie czynnej i w stanie spoczynku, z Ich Rodzinami i Bliskimi,
z okazji tegorocznego Święta Policji
życzymy
zdrowia i odporności, szczególnie w trudnym okresie pandemii
oraz zadowolenia z przykładnego pełnienia swej misji
lub satysfakcji z zasłużonego odpoczynku po trudach służby
.

 
Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Policji mł. insp. Weronice Górskiej

W dniu 8 czerwca br. podczas policyjnej uroczystości w dawnym Klubie Oficerskim WP we Wrocławiu Członek SKPP mł. insp. Weronika Górska odebrała Złoty Medal za Zasługi dla Policji nadany w latach poprzednich na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Odznaczonej ponownie gratulujemy!


Informacja na stronie Policji dolnośląskiej


 

25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby

 Pana Naczelnika
mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego

 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za 25 lat
efektywnej i pełnej zaangażowania policyjnej służby.

  Życzymy kolejnych osiągnięć, sukcesów, awansów i uznania,
a także trwałego poczucia dumy i satysfakcji
w służbie Społeczeństwu, Państwu i Ojczyźnie.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


10 listopada 2020


 

Z okazji Święta Policji

życzymy wszystkim Policjantom

pomyślności w życiu służbowym i osobistym,

przy czym Kolegom w służbie czynnej

zadowolenia ze skuteczności w codziennym trudzie,

walce z przestępczością i utrzymywaniu

obywatelskiego ładu i porządku,

a Kolegom w stanie spoczynku

dalszej życiowej aktywności, niezmiennego zdrowia

i realizacji pozamundurowych pasji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 


  


Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

gratuluje i życzy sukcesów

naszemu koledze, wieloletniemu członkowi i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej dwóch kadencji

mł. insp. Dariuszowi Cyburze 

Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej
KWP we Wrocławiu

w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków służbowych

na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 


Komunikat kadrowy KGP z 28 kwietnia 2020

"Komendant Główny Policji z dniem 27 kwietnia 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Dariuszowi Cyburze naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu."