W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

Święto Policji 2021

W dniu 16 lipca 2021 roku w obchodach Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim z okazji 102. rocznicy powołania Policji uczestniczyli członkowie SKPP
- insp. Adam Różycki, były Komendant Powiatowy Policji oraz
- mł. insp. Policji Zdzisław Mirecki, były wieloletni Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim.

W dniu 27 lipca 2021 roku w ramach dolnośląskich obchodów Święta Policji reprezentacja Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej uczestniczyła w uroczystości złożenia wieńców pod postumentem poległych funkcjonariuszy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
W imieniu Stowarzyszenia, hołd poległym oddała delegacja w składzie:
- mł. insp. Zbigniew Beczyński, Wiceprezes SKPP oraz
- insp. Leszek Zagórski, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze.

W dniu 29 lipca 2021 roku w obchodach 102. rocznicy powołania Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy uczestniczyli:
- insp. Andrzej Kląskała, Prezes Stowarzyszenia oraz
- mł. insp. Wojciech Dudek, były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.

Czytaj dalej


 

Wszystkim Kolegom Policjantom,

w służbie czynnej i w stanie spoczynku, z Ich Rodzinami i Bliskimi,
z okazji tegorocznego Święta Policji
życzymy
zdrowia i odporności, szczególnie w trudnym okresie pandemii
oraz zadowolenia z przykładnego pełnienia swej misji
lub satysfakcji z zasłużonego odpoczynku po trudach służby
.

 
Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Policji mł. insp. Weronice Górskiej

W dniu 8 czerwca br. podczas policyjnej uroczystości w dawnym Klubie Oficerskim WP we Wrocławiu Członek SKPP mł. insp. Weronika Górska odebrała Złoty Medal za Zasługi dla Policji nadany w latach poprzednich na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Odznaczonej ponownie gratulujemy!


Informacja na stronie Policji dolnośląskiej


 

25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby

 Pana Naczelnika
mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego

 
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za 25 lat
efektywnej i pełnej zaangażowania policyjnej służby.

  Życzymy kolejnych osiągnięć, sukcesów, awansów i uznania,
a także trwałego poczucia dumy i satysfakcji
w służbie Społeczeństwu, Państwu i Ojczyźnie.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


10 listopada 2020


 

Z okazji Święta Policji

życzymy wszystkim Policjantom

pomyślności w życiu służbowym i osobistym,

przy czym Kolegom w służbie czynnej

zadowolenia ze skuteczności w codziennym trudzie,

walce z przestępczością i utrzymywaniu

obywatelskiego ładu i porządku,

a Kolegom w stanie spoczynku

dalszej życiowej aktywności, niezmiennego zdrowia

i realizacji pozamundurowych pasji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 


  


Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

gratuluje i życzy sukcesów

naszemu koledze, wieloletniemu członkowi i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej dwóch kadencji

mł. insp. Dariuszowi Cyburze 

Naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej
KWP we Wrocławiu

w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków służbowych

na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 


Komunikat kadrowy KGP z 28 kwietnia 2020

"Komendant Główny Policji z dniem 27 kwietnia 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Dariuszowi Cyburze naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu."


 

25 lat Służby w Policji!


Z okazji Jubileuszu Służby

 Pana Dyrektora
insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka

  Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
- Instytutu Badawczego w Warszawie
i wieloletniego członka SKPP

składamy gratulacje i wyrazy uznania 25 lat
pełnej zaangażowania policyjnej służby.

  Życzymy kolejnych osiągnięć, sukcesów, awansów i uznania,
a także trwałego poczucia dumy i satysfakcji
w służbie Społeczeństwu, Państwu i Ojczyźnie.

 _____

 Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej


16 listopada 2019

My pamiętamy o Lenino

11 października br. w południe na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu odbyła się z wojskową asystą honorową uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 76. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszko pod Lenino. SKPP reprezentowali: mł. insp. Maria PAWĘSKA-JAREMEK, mł. insp. Zbigniew STRUGAŁA i płk Robert BOSEK.

Czytaj dalej

Święto Policji w pałacu Brunów k. Lwówka Śląskiego

Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Jednym z gości uroczystości był mł. insp. Zdzisław Mirecki, były Zastępca Komendanta Powiatowego.

Czytaj dalejŚwięto Policji 2019

100. rocznica powstania Polskiej Policji


Z okazji stulecia powołania Polskiej Policji

życzymy  wszystkim Policjantom, w służbie i w stanie spoczynku, i ich Bliskim

zawodowego powodzenia i satysfakcji oraz osobistej i rodzinnej pomyślności,

a wszystkim Obywatelom ładu, porządku

i poczucia bezpieczeństwa dzięki codziennej służbie Policji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej