W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Publikacje
  W tym dziale:  Encyklopedia Policji  ♦  Publikacje członków SKPP  ♦  Twórczość literacka  ♦  Konkurs literacki

III tom "Encyklopedii Policji" (ankieta zgłoszeniowa)

Okładka Encyklopedii PolicjiPrzypominamy, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem III tomu "Encyklopedii Policji", który obejmie noty biograficzne postaci historycznych, m.in. nieżyjących funkcjonariuszy Policji Państwowej, Milicji Obywatelskiej i Policji. Istnieje więc niepowtarzalna szansa upamiętnienia i oddania honorów osobom tworzącym historię naszej formacji. Zarząd SKPP zwraca się ze szczególnym apelem i prośbą do kierowników jednostek i ogniw Policji w garnizonie dolnośląskim o spowodowanie dokonania miejscowej analizy i kwerendy oraz skorzystania z powyższej możliwości w odniesieniu do nieżyjących funkcjonariuszy, którzy trwale zapisali się w historii służby.

Czytaj dalej

II tom "Encyklopedii Policji"

Okładka Encyklopedii PolicjiW 2013 r. ukazał się II tom "Encyklopedii Policji" - część biograficzna. W tomie tym, podobnie jak w pierwszym, znalazły się biogramy policjantów i pracowników cywilnych z Dolnego Śląska w tym członków Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej. Kolejni członkowie SKPP, których noty biograficzne zamieszczono w wydawnictwie to: kom. Michał Białęcki, płk Stanisław Boksa, insp. Marcin Brzeziński, mł. insp. Janusz Dutkiewicz, insp. Michał Howorski, mł. insp. Roman Kowalczyk, insp. Tadeusz Kruczyński, mł. insp. Marek Rzęsista, mł. insp. Zbigniew Strugała, insp. Jan Strzeliński.

Czytaj dalej

I tom "Encyklopedii Policji"

Okładka Encyklopedii PolicjiW nawiązaniu do przekazanej w grudniu 2011 r. oraz zamieszczonej w Dylematach Policyjnych (nr 11/2012) informacji o powstającej w KGP Encyklopedii Policji uprzejmie przypominamy, że w porozumieniu z prof. Zbigniewem Judyckim Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej zadeklarował pomoc w ponownym rozpropagowaniu w środowisku czynnej i byłej kadry Policji wiadomości o przygotowaniach do publikacji II tomu Encyklopedii Policji.

Czytaj dalej

Biogramy członków SKPP w "Encyklopedii Policji"

Prezentujemy biogramy członków SKPP w "Encyklopedii Policji".

Czytaj dalej