W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Sprawy emerytalne - informacja dla emeryta i rencisty policyjnego

  Informacja ZER MSWiA

- konsultacja broszury informacyjnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz
- informacja o nowych wzorach legitymacji emeryta-rencisty MSWiA.
Uwagi i opinie do projektów, przesłane na skrzynkę pocztową SKPP, zostaną przekazane do Wydziału Organizacji i Analiz ZER MSWiA. Uwaga - bardzo krótki termin.

Czytaj dalej

Informacja Zarządu - PIT 2021

Zamieszczamy aktualny druk oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu dochodów za 2021 r.

Oświadczenie należy złożyć w komórce finansowej jednostki lub ZER.

Wzór oświadczenia jest dostępny m. in. na stronie ZER: www.zer.mswia.gov.pl w zakładce "Formularze" - i np. "Policja".

Dodatkowo informujemy, że na stronie ZER można także pobrać wniosek "o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji" dla  funkcjonariuszy i osób uprawnionych oraz inne przydatne druki np. o przyznanie świadczenia socjalnego czy dot. różnych zaświadczeń i wniosków oraz o przyznanie uprawnień emerytalnych i rentowych:

- druki i formularze,

- aktualne wysokości świadczeń i dodatków,

- kwoty ograniczeń dochodowych,

- informacja/ustawy/rozporządzenia.

Dostępna jest również całą dobę infolinia - tel. 47 725 88 88

RPO Adam Bodnar odznaczony przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat FSSM RP

W dniu 9 kwietnia Prezes SGPRP nadinsp. Policji Adam Rapacki wraz z nadinsp. Januszem Wikariakiem wręczyli medal „Za zasługi dla bezpieczeństwa” dziękując w imieniu generałów Policji za dotychczasową misję w ochronie państwa prawa. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący FSSMRP insp. Policji Zdzisław Czarnecki, który w imieniu wszystkich służb mundurowych podziękował RPO za pomoc funkcjonariuszom i ich rodzinom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 roku.

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa.

Czytaj dalej

Apel generałów i admirałów RP

My generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.
W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.
Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czytaj dalej

List otwarty Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie

Nie chcemy teraz roztrząsać, jakie intencje przyświecały Przewodniczącej VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Pani Sędzi Zuzannie Drukale, kiedy niemal dwa lata po skierowaniu do TK przez SO w Warszawie pytania prawnego o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej, wysłała tam swoje pytanie, które praktycznie w całości pokrywa się z częścią pytania Sądu warszawskiego.

Za to znamy doskonale intencje Przewodniczącej TK, która za wszelką cenę chce spełnić oczekiwania Prezesa PiS i sprawić, by ustawa represyjna została uznana przez TK za zgodną z Konstytucją. I zamiast włączyć oba pytania do jednego postępowania, do rozpatrzenia pytania „krakowskiego” wyznaczyła nie tylko osobny termin, ale też osobny, odpowiednio dobrany 5-osobowy skład sędziowski, który z pewnością wyda ten tak bardzo oczekiwany przez PiS wyrok. W ten sposób, pełny skład sędziowski TK wyznaczony do rozpatrzenia pytania „warszawskiego”, którego posiedzenie zostanie zapewne przesunięte na termin późniejszy, zostanie niejako „postawiony pod ścianą”.

Dlatego apelujemy do Pani Sędzi o wycofanie swojego pytania z TK.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Wyznaczanie składów sędziowskich w TK

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Jako Komisja Prawna FSSM, z reguły nie polemizujemy z poglądami naszych Koleżanek i Kolegów prezentowanych na forach społecznościowych. Wiele z nich można określić jako kontrowersyjne, a nawet mijające się z prawdą. Są to jednak osobiste zdania, do których każdy ma prawo, tym bardziej, że czyni to na własny rachunek. Tyle tytułem wstępu.

Problem, który chcemy pokrótce przedstawić dotyczy zasiadania w składzie orzekającym „Trybunału Konstytucyjnego” odpowiadającym na pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Krakowie, byłych posłów PIS, tj. Krystyny Pawłowicz oraz Stanisława Piotrowicza, obecnie „sędziów TK”. Przypomnijmy, w sprawie o sygn. akt P 4/18, czyli pytań prawnych przedstawionych przez Sąd Okręgowy w Warszawie orzeka pełny skład „Trybunału” (pamiętajmy jednak, że rozpoznawanie sprawy w pełnym składzie wymaga tak naprawdę udziału tylko jedenastu sędziów TK). Natomiast w sprawie o sygn. akt P 10/20, czyli pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie został wyznaczony 5-osobowy skład orzekający, w tym sędzia „TK” Krystyna Pawłowicz. Oznacza to, że w obu sprawach orzekają osoby, które w Sejmie VIII Kadencji brały udział w pracach nad ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Apel generałów Policji do policjantów

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej - organizacji, której członkowie cieszą się ogromnym autorytetem nie tylko w środowisku mundurowych - skierowany do pozostających w służbie policjantów.

Przeczytaj apel

Ubezpiecz się z FSSM RP!

Nowa inicjatywa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych: "Program ubepieczenia na życie dedykowany dla kończących służbę oraz byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służb Mundurowych oraz członków ich rodzin".

Szczegóły w odnośnikach:
https://fssm.pl/ubezpiecz-sie-z-fssm-rp
https://kdbpomoc.pl/s/ubezpieczenie-grupowe-dla-emerytow-rencistow

Członkowie SKPP delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w kadencji na lata 2019-2022

Rekomendowani przez Zarząd SKPP oraz Zarząd FSSM RP, jako przedstawiciele i delegaci środowisk służb mundurowych: insp. Bogdan Zuba, insp. Jan Strzeliński oraz mł. insp. Zdzisław Mirecki uczestniczyli w dniu 1 października 2019 r. w V Sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Obrady w Muzeum POLIN w Warszawie, otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Czytaj dalej