Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę” 19 grudnia 2022 o 12:00 w Senacie RP

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Sytuacja mundurowych po latach walki o emeryturę”  odbędzie się 19 grudnia 2022 roku o 12.00 w Senacie RP.

Przebieg całego wydarzenia będzie transmitowany na bieżąco w Internecie na stronie senackiej:
 https://www.senat.gov.pl/transmisje/biezace-transmisje/

Do udziału w Konferencji zaproszono SKPP.
Stowarzyszenie będą reprezentowali:
- insp. Andrzej Kląskała, Prezes SKPP
- podinsp. Renata Rogalska z Oddziału SKPP w Warszawie, Prezes Fundacji Wsparcia Policjantów.

„W demokratycznym państwie nie ma miejsca na odpowiedzialność zbiorową, a każdy obywatel ma prawo do niezależnego, bezstronnego, niezawisłego sądu. Każdy, kto wypracował świadczenie emerytalne musi mieć pewność, że otrzyma je w pełnej wysokości. System emerytalny nie może być instrumentem wymierzania kary. Deklarujemy, że zrobimy wszystko, by cofnąć skutki ustawy z 16 grudnia 2016 r., odbierającej emerytom mundurowym należne im świadczenia” – taką deklarację podpisały: PO, Polska 2050, Nowa Lewica, PSL, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Unia Pracy, PPS i Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej.

Czytaj dalej

Ważne zmiany w FSSM RP

W dniach 25 – 27 maja br. obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres dokonał oceny działań Federacji w mijającej Kadencji, dokonał zmiany statutu, wybrał nowe władze oraz przyjął uchwałę programową na kolejną kadencję.
Nowym Przewodniczącym FSSM RP został PIOTR IWAT, Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Zarząd SKPP reprezentował prezes Stowarzyszenia insp. w/s Andrzej Kląskała.

Czytaj na stronie FSSM RP

List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego

"List Otwarty" Wiceprzewodniczącego Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Henryka Budzyńskiego skierowany do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie nieprofesjonalnego przygotowania przepisu "Nowego Ładu".

List otwarty

Sprawy emerytalne - informacja dla emeryta i rencisty policyjnego

  Informacja ZER MSWiA

- konsultacja broszury informacyjnej dla emerytów i rencistów policyjnych oraz
- informacja o nowych wzorach legitymacji emeryta-rencisty MSWiA.
Uwagi i opinie do projektów, przesłane na skrzynkę pocztową SKPP, zostaną przekazane do Wydziału Organizacji i Analiz ZER MSWiA. Uwaga - bardzo krótki termin.

Czytaj dalej

Informacja Zarządu - PIT 2021

Zamieszczamy aktualny druk oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu dochodów za 2021 r.

Oświadczenie należy złożyć w komórce finansowej jednostki lub ZER.

Wzór oświadczenia jest dostępny m. in. na stronie ZER: www.zer.mswia.gov.pl w zakładce "Formularze" - i np. "Policja".

Dodatkowo informujemy, że na stronie ZER można także pobrać wniosek "o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji" dla  funkcjonariuszy i osób uprawnionych oraz inne przydatne druki np. o przyznanie świadczenia socjalnego czy dot. różnych zaświadczeń i wniosków oraz o przyznanie uprawnień emerytalnych i rentowych:

- druki i formularze,

- aktualne wysokości świadczeń i dodatków,

- kwoty ograniczeń dochodowych,

- informacja/ustawy/rozporządzenia.

Dostępna jest również całą dobę infolinia - tel. 47 725 88 88

RPO Adam Bodnar odznaczony przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat FSSM RP

W dniu 9 kwietnia Prezes SGPRP nadinsp. Policji Adam Rapacki wraz z nadinsp. Januszem Wikariakiem wręczyli medal „Za zasługi dla bezpieczeństwa” dziękując w imieniu generałów Policji za dotychczasową misję w ochronie państwa prawa. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący FSSMRP insp. Policji Zdzisław Czarnecki, który w imieniu wszystkich służb mundurowych podziękował RPO za pomoc funkcjonariuszom i ich rodzinom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 roku.

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa.

Czytaj dalej

Apel generałów i admirałów RP

My generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.
W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.
Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czytaj dalej

List otwarty Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie

Nie chcemy teraz roztrząsać, jakie intencje przyświecały Przewodniczącej VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Pani Sędzi Zuzannie Drukale, kiedy niemal dwa lata po skierowaniu do TK przez SO w Warszawie pytania prawnego o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej, wysłała tam swoje pytanie, które praktycznie w całości pokrywa się z częścią pytania Sądu warszawskiego.

Za to znamy doskonale intencje Przewodniczącej TK, która za wszelką cenę chce spełnić oczekiwania Prezesa PiS i sprawić, by ustawa represyjna została uznana przez TK za zgodną z Konstytucją. I zamiast włączyć oba pytania do jednego postępowania, do rozpatrzenia pytania „krakowskiego” wyznaczyła nie tylko osobny termin, ale też osobny, odpowiednio dobrany 5-osobowy skład sędziowski, który z pewnością wyda ten tak bardzo oczekiwany przez PiS wyrok. W ten sposób, pełny skład sędziowski TK wyznaczony do rozpatrzenia pytania „warszawskiego”, którego posiedzenie zostanie zapewne przesunięte na termin późniejszy, zostanie niejako „postawiony pod ścianą”.

Dlatego apelujemy do Pani Sędzi o wycofanie swojego pytania z TK.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Wyznaczanie składów sędziowskich w TK

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Jako Komisja Prawna FSSM, z reguły nie polemizujemy z poglądami naszych Koleżanek i Kolegów prezentowanych na forach społecznościowych. Wiele z nich można określić jako kontrowersyjne, a nawet mijające się z prawdą. Są to jednak osobiste zdania, do których każdy ma prawo, tym bardziej, że czyni to na własny rachunek. Tyle tytułem wstępu.

Problem, który chcemy pokrótce przedstawić dotyczy zasiadania w składzie orzekającym „Trybunału Konstytucyjnego” odpowiadającym na pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Krakowie, byłych posłów PIS, tj. Krystyny Pawłowicz oraz Stanisława Piotrowicza, obecnie „sędziów TK”. Przypomnijmy, w sprawie o sygn. akt P 4/18, czyli pytań prawnych przedstawionych przez Sąd Okręgowy w Warszawie orzeka pełny skład „Trybunału” (pamiętajmy jednak, że rozpoznawanie sprawy w pełnym składzie wymaga tak naprawdę udziału tylko jedenastu sędziów TK). Natomiast w sprawie o sygn. akt P 10/20, czyli pytania prawnego Sądu Okręgowego w Krakowie został wyznaczony 5-osobowy skład orzekający, w tym sędzia „TK” Krystyna Pawłowicz. Oznacza to, że w obu sprawach orzekają osoby, które w Sejmie VIII Kadencji brały udział w pracach nad ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Apel generałów Policji do policjantów

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej - organizacji, której członkowie cieszą się ogromnym autorytetem nie tylko w środowisku mundurowych - skierowany do pozostających w służbie policjantów.

Przeczytaj apel