W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Co z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop?

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

14 sierpnia br. uchwalone zostały nowe przepisy dot. wypłacania przechodzącym na emeryturę funkcjonariuszom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ujednoliciły one zasady obliczania ekwiwalentu we wszystkich służbach mundurowych, które zostały zróżnicowane w 2001 r. Niestety ustawodawca uznał, że wyrównanie ekwiwalentu należy się wyłącznie tym, którzy odeszli na emerytury dopiero po 6 listopada 2018 r. czyli po dacie po ogłoszenia wyroku TK w tej sprawie, a nie po 2001 r. czym zmusza pozostałych do indywidualnego wstępowania na drogę sądową w celu uzyskania równowartości wyrównania ekwiwalentu, czyli różnicy między kwotą należną według obecnego przelicznika a sumą wypłaconą według poprzedniego – niekorzystnego przelicznika. Ilu emerytom mundurowym będzie się to kalkulowało?

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a bezpieczeństwo”

 „Prawo a bezpieczeństwo”: I Wideokonferencja Naukowa organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w dniu 7 października 2020 w godz. 11:00-15:00 pod patronatem honorowym:
- Komendanta Stołecznego Policji,
- Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,
- Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KSP w Warszawie.

Czytaj dalej

Apel generałów Policji do policjantów

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w pełni popiera Apel Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej - organizacji, której członkowie cieszą się ogromnym autorytetem nie tylko w środowisku mundurowych - skierowany do pozostających w służbie policjantów.

Przeczytaj apel

Ubezpiecz się z FSSM RP!

Nowa inicjatywa Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych: "Program ubepieczenia na życie dedykowany dla kończących służbę oraz byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służb Mundurowych oraz członków ich rodzin".

Szczegóły w odnośnikach:
https://fssm.pl/ubezpiecz-sie-z-fssm-rp
https://kdbpomoc.pl/s/ubezpieczenie-grupowe-dla-emerytow-rencistow

Członkowie SKPP delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w kadencji na lata 2019-2022

Rekomendowani przez Zarząd SKPP oraz Zarząd FSSM RP, jako przedstawiciele i delegaci środowisk służb mundurowych: insp. Bogdan Zuba, insp. Jan Strzeliński oraz mł. insp. Zdzisław Mirecki uczestniczyli w dniu 1 października 2019 r. w V Sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Obrady w Muzeum POLIN w Warszawie, otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Czytaj dalej

Zapowiadane w lutym 2017 rozdrobnienie Związków Zawodowych w Policji faktem!

Prezydent skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. rozszerzenia prawa funkcjonariuszy w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych.

Czytaj na stronie Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

Z wnioskiem o wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą przyznania policjantom i funkcjonariuszom Służby Więziennej prawa zrzeszania się w związkach zawodowych wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Czytaj dalej

Podziękowania

Wszystkim tym, którzy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w kampanii wyborczej do Europarlamentu, wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczyli w tych wyborach zasiadając w komisjach wyborczych, oraz wszystkich tym, którzy po prostu wzięli odpowiedzialność za przyszłość Polski w swoje ręce i poszli do urn wyborczych w ostatnią niedzielę,
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Prezydent i Zarząd FSSM RP

29.05.2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r. - informacje

Obwodowe Komisje Wyborcze

- podobnie jak w wyborach do organów samorządowych w 2018 r., Zarząd SKPP we Wrocławiu ponownie przeprowadził nabór i rekomendował na członków komisji wyborczych 10 osób ze środowiska mundurowego, w tym członków SKPP. Poza udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych, przy głosowaniu i liczeniu głosów, ważną rolą członków komisji jest również społeczny nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów. W jesiennych wyborach w 2018 r. z rekomendacji SKPP członkami Obwodowych Komisji Wyborczych (do przeprowadzenia głosowania oraz do liczenia głosów) zostało 30 osób z naszego mundurowego środowiska.

Jak oddać ważny głos w wyborach do PE?

Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego oddać ważny głos, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania.

Czytaj dalej

List otwarty mł. insp. Pawła Wojtunika, byłego dyrektora CBŚ i szefa CBA, do służb mundurowych

Do zapoznania na stronie internetowej FSSM RP.