W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 "Aktywni inaczej"
  W tym dziale:  Sylwetki  ♦  Ławnicy sądowi  ♦  Klub Podróżników SKPP  ♦  Grupa Ekspercka SKPP 

"Aktywni Inaczej": sylwetki

mł. insp. Zbigniew Beczyński

Po zakończeniu służby w Policji i przejściu w stan spoczynku w 2017 r. nauczyciel akademicki - wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa Personalnego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych (m.in. z przedmiotów „Zwalczanie Przestępczości Zorganizowanej”, „Terroryzm i jego zwalczanie” oraz „Bezpieczeństwo Imprez Masowych” ) oraz prowadzący zajęcia w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego („Zarządzanie Kryzysowe w Unii Europejskiej”).

Uczestnik międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, autor wielu publikacji:

   
   

Obszary zainteresowań: bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

Więcej w Sylwetkach SKPP

 

insp. Marek Biziuk

Artykuły na naszej stronie dotyczące M. Biziuka:

 

insp. Marcin Brzeziński

Inżynier, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, Studium Podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych oraz Podyplomowego Studium Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; odbył pobyt stażowy w Metropolitan Police (New Scotland Yard) w Londynie, kurs Bundeskriminalamtu w Basdorf (Brandenburgia, Niemcy) i kurs FBI w Waszyngtonie; służba w resorcie spraw wewnętrznych w l. 1973-2004; b. naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu, twórca i b. szef dolnośląskich struktur do walki z przestępczością zorganizowaną i Centralnego Biura Śledczego; brał udział w pracach ponadregionalnej polsko-niemieckiej stałej grupy roboczej policyjno-prokuratorskiej do spraw przestępczości zorganizowanej; odznaczony m.in. Złotym i (dwukrotnie) Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Finansów oraz odznaką Za Zasługi dla Archiwistyki; zainteresowania: kolekcjonerstwo sztuki, głównie polskiej grafiki artystycznej, tematyka wojennych grabieży i poszukiwań dóbr kultury, dokumentowanie rodzinnych tradycji literacko-artystycznych; członek- współzałożyciel Stowarzyszenia Byłych Policjantów CBŚ, członek SKPP; autor publikacji, głównie na tematy historyczne, w „Wieczorze Wrocławia”,  „Gazecie Robotniczej” i „Słowie Polskim” (1993-95) oraz w „Odkrywcy” i „Dylematach Policyjnych” (od 2011).

Artykuły na naszej stronie dotyczące M. Brzezińskiego:

 

insp. Marek Kazimierczak

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; służba w resorcie spraw wewnętrznych w l. 1982-2011; b. komendant rejonowy Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, b. komendant powiatowy Policji w Zgorzelcu; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Za Ofiarność i Odwagę w Ochronie Życia i Mienia oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant; zainteresowania: ogrodnictwo, wędkarstwo, rekreacja konna, siatkówka; członek, współzałożyciel i pierwszy prezes Łużyckiego Stowarzyszenia Rekreacyjno- Sportowego „Na koń” w Łagowie, członek Polskiego Związku Wędkarskiego, członek SKPP; autor publikacji w Międzynarodowym Naukowo-Teoretycznym Dzienniku Instytutu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji „Rola i znaczenie międzynarodowej współpracy policji” (2009).

Artykuły na naszej stronie dotyczące M. Kazimierczaka:

 

mł. insp. Tadeusz Kudryński

Pedagog, absolwent studiów pedagogicznych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Studium Podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych; służba w resorcie spraw wewnętrznych w l. 1976-2005; b. komendant powiatowy Policji w Środzie Śląskiej; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Zasługi dla Policji; prezes Rady Ławniczej przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, sekretarz Powiatowego Koła Pszczelarzy,  sekretarz Rady Sołeckiej w Chomiąży; członek SKPP; zainteresowania: pszczelarstwo, ogrodnictwo, stolarstwo.

Artykuły na naszej stronie dotyczące T. Kudryńskiego:

 

insp. Arkadiusz Rawski

Mgr ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Studium Pedagogicznego Uniwersytwtu Wrocławskiego oraz Studium Oficerskiego MSW w Łodzi; służba w resorcie spraw wewnętrznych w l. 1986-2009; b. komendant powiatowy Policji w Świdnicy i Lubinie; odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony dla KGHM Polska Miedź; członek założyciel SKPP, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia w latach 2010-2012; zainteresowania: pszczelarstwo, książki, podróże, ogród.

Artykuły na naszej stronie dotyczące A. Rawskiego:

 

mł. insp. Andrzej Sójka

Mgr inżynier budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz studiów menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; służba w Policji w l. 1990-2012;
b. naczelnik Wydziałów Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu; posiada odznaczenia państwowe i resortowe; zainteresowania: windsurfing i żeglarstwo (sternik jachtowy i motorowodny, płetwonurek i ratownik wodny), narciarstwo i koszykówka, gry MMOG, podróżnik - miłośnik off-roadu, historia Wrocławia i II wojny światowej.

Kanał YouTube Andrzeja Sójki

Artykuły na naszej stronie dotyczące A. Sójki: