W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


W dziale "Publikacje" zamieszczamy artykuły prasowe związane z działalnością Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, artykuły i inne publikacje autorstwa policjantów oraz publikacje dotyczące spraw Policji. Publikujemy również twórczość literacką członków SKPP.

Zapraszamy. W menu działu "Publikacje" po lewej stronie znajdą Państwo podkategorie tego działu.

Przestępstwo „na blika”

"Przestępstwo 'na blika'" - artykuł autorstwa mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego. Ukazał się on we wrześniowym numerze "Dylematów Policyjnych".


Autormgr inż. Ryszard Piotrowski
- absolwent Politechniki Wrocławskiej
- wieloletni ekspert, praktyk i konsultant z zakresu problematyki przestępczości intelektualnej, cyberprzestępczości, przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi, prawa własności przemysłowej
- posiadane czwartą kadencję (16 lat) uprawnienia biegłego sądowego z ww. zakresu
- czynny uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych związanych z problematyką przestępczości intelektualnej, przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu mediów zdalnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę instytucji finansowych
- autor wielu publikacji branżowych w zakresie zagrożeń w sieci,
- z zawodu Policjant w randze młodszego inspektora - twórca i obecny Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu.

Artykuł do pobrania:

Źródło: "Dylematy Policyjne" nr 9 (251)/2020

Prokuratorska "Magdalenka"

Felieton autorstwa insp. Marcina Brzezińskiego ukazał się w grudniowym wydaniu Dylematów Policyjnych w 2015 roku w związku z trzecim wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie uniewinniającym policjantów od zarzutów stawianych przez prokuraturę.

Czytaj dalej

Wywiad z insp. Jackiem Gałuszką w "Wiadomościach Oławskich"

Pokręcone, przerwane służbowe kariery, zaskoczenie, itp.: tak możemy zaprezentować artykuł-wywiad, który ukazał się w oławskiej Gazecie Powiatowej "Wiadomościach Oławskich" z byłym komendantem powiatowym policji w Oławie, Strzelinie i Oleśnicy, a także Z-cą Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Jackiem Gałuszką.

Czytaj dalej

"Zespoły antykonfliktowe Policji" w policyjnej praktyce zabezpieczania zgromadzeń

Autor"Zespoły antykonfliktowe Policji i koncepcja LPP oraz strategia 3D" - inne spojrzenie na realizację przez Policję zadań z zakresu komunikacji społecznej, wykorzystywanej w efektywnym „kontrolowaniu tłumu”. W załączeniu publikujemy artykuł, który ukazał się w numerze 4(26)/2013 "Kwartalnika Policyjnego" CSP.

Czytaj dalej