W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 5 (146) maj 2017

W numerze ciekawy materiał o przestępstwie handlu ludźmi „Niewolnictwo XXI wieku”. Tekst ten przybliża pojęcie i istotę tego przestępstwa oraz przestępstw i występków do niego zbliżonych, poszerza wiedzę o nim o współcześnie występujące zjawiska.

Czytaj dalej

Czerwcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (czerwiec 2017, nr 6) „Dylematów Policyjnych”. Sporo w nim tekstów poruszających różnorakie aspekty bezpieczeństwa – na działce, na pasach ulicznych, na rowerze, na drogach i ulicach, pieszo i za kółkiem, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ludzi starszych.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny” maj 2017

„Wszystkie działania powinny być prowadzone w sposób stanowczy i uporządkowany bez znamion chaosu i paniki. Podlegli policjanci muszą mieć pewność i przekonanie, że dowodzący wie, co robi i podejmuje słuszne decyzje”. Święta prawda, pod którą możemy się z chęcią podpisać.

Czytaj dalej

Majowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (maj 2017, nr 5) „Dylematów Policyjnych”. Chociaż to tylko zajawka, to jednak zadamy na wstępie pytanie: kto z czytających zna swego dzielnicowego? Odpowiedzi można się spodziewać, bo na przykład piszącemu te słowa nie zdarzyło się to nigdy w życiu pod żadnym adresem.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny”, kwiecień 2017

Numer zdominowała prezentacja kolejnego ogniwa Komendy Stołecznej Policji. Tym razem jest to Wydział Doskonalenia Zawodowego, któremu naczelnikuje insp. Sławomir Cisowski, kolega i przyjaciel wielu wrocławskich policjantów, były przecież wrocławianin, którego sylwetka  jako rzecznika wrocławskiej policji, a potem rzecznika na stołecznej Puławskiej, mogła się utrwalić w pamięci telewidzów.

Czytaj dalej

Kwietniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2017, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Wiosna jaka jest, taka jest, każdy widzi i czuje. Zaczniemy więc od tematów wiosenno-drogowych. W tej części numeru można przeczytać o tym, że „coraz więcej motocykli”, także o „komunikacyjnych pomysłach urzędników” i o „wrocławskiej głupocie rowerowej” (to, co w cudzysłowach to zarazem tytuły artykułów). Jeśli cofniemy się ku wcześniejszym stronom, to wśród różnorodności innych informacji przeczytamy jak uzyskać pozwolenie na broń (można ewentualnie komuś doradzić), a kol. mł. insp. Jacek Gałuszka po raz trzeci zapozna nas z bezpieczeństwem imprez masowych.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr3 (144), marzec 2017

Interesująca jest informacja dotycząca międzynarodowej operacji „Pandora”. To operacja, w której wzięło udział 16 europejskich państw, przy wsparciu organizacji międzynarodowych, skierowana przeciwko kradzieżom dziedzictwa kulturowego i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury.

Czytaj dalej

Marcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (marzec 2017, nr 3) „Dylematów Policyjnych”. Jak zwykle różnorodność tematów, więc zwracamy uwagę na te obszerniejsze tekstowo: o przemęczeniu (na przedwiośniu warto regenerować organizm!), o bezpieczeństwie imprez masowych (cz. 2 pióra naszego kolegi mł. insp. Jacka Gałuszki), o bezpieczeństwie ruchu drogowego (w tym szczególnie o motocyklistach i o ruchu pieszych). Warto także przeczytać o uhonorowaniu przez Zarząd SKPP mł. insp. Jolanty Jabłońskiej Naczelnik Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu w związku z zakończeniem służby w Policji.

Czytaj dalej

Lutowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (luty 2017, nr 2) „Dylematów Policyjnych”. „Przewóz będzie monitorowany”, „Bezpieczeństwo na stoku”, „Internetowe oszustwo”, „Bezpieczeństwo imprez masowych”, „Propozycje zmian” – to tylko niektóre tematy w numerze według tytułów z okładki.

Czytaj dalej

Styczniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (styczeń 2017, nr 1) „Dylematów Policyjnych”. Polecamy z góry całą gamę różnorodnych poruszanych problemów. Z racji jednak tego, że dużo w numerze naszych kolegów i o naszych kolegach-członkach Stowarzyszenia, skoncentrujemy się właśnie na nich

Czytaj dalej

Podkategorie