W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej - na co zwrócić uwagę w minionym kwartale?

W numerze 10 (163) z października 2018 r. „POLICJA 997” w dziale prawnym znalazło się opracowanie „Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przygotowawczym”, przybliżające nowe zasady związane z ochroną danych osobowych w prawie unijnym, a w tym w tzw. dyrektywie policyjnej. Chodzi w szczególności o przetwarzanie tych danych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Pożyteczne dla policyjnych dyżurnych są rady jak się zachować wobec potencjalnych samobójców w artykule „Prewencja samobójstw”, a interesujące są związane z samobójstwami „fakty, mity i stereotypy”.

W numerze z października 2018 r. „Stołecznego Magazynu Policyjnego” zaskoczyć może czytelnika (bo któż by się tego spodziewał?) treść artykułu o uniwersyteckim wykładzie inauguracyjnym prof. Ewy Łętowskiej o podobieństwie prawa i opery. Przyda się policjantom (ale nie tylko) „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

Czytaj dalej

Oświadczenie insp. Marcina Brzezińskiego, autora felietonów i artykułów publikowanych w czasopiśmie Dylematy Policyjne

Szanownych Czytelników moich felietonów publikowanych pro bono, począwszy od września 2013 r., na łamach i na stronach internetowych „Dylematów Policyjnych”, uprzejmie, choć z przykrością informuję, że jestem zmuszony zawiesić współpracę z Redakcją miesięcznika ze względu na zaistniałe i trwające różnice poglądów.

Marcin Brzeziński

Grudniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (grudzień 2018, nr 12) „Dylematów Policyjnych”. Zwracamy szczególną uwagę na publikację insp. Marcina Brzezińskiego pod redakcyjnym tytułem „Psia służba czyli ballada o Philipie Marlowe” (pierwotny autorski tytuł „Ballada o Philipie Marlowe, chlaniu i gangusach”) oraz związanym z tym artykułem oświadczeniem Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej. Przytoczone teksty dotyczą ustosunkowania się do treści zawartych w książce Jakuba Ćwieka i Adama Bigaja „Bezpański”, z podtytułem „Ballada o byłym gliniarzu”, wydanej przez oficynę „Marginesy”.

Artykuł Marcina Brzezińskiego zamieszczamy w całości poniżej.

Pierwotny autorski tytuł publikacji „Ballada o Philipie Marlowe, chlaniu i gangusach” został zmieniony na prośbę Redakcji DP w związku z zamieszczoną na sąsiedniej stronie rozmową  z metropolitą wrocławskim abp. Józefem Kupnym.

DylematyPolicyjne.pl

Czytaj dalej

Listopadowy numer "Dylematów Policyjnych"

Listopadowy numer (listopad 2018, nr 11) „Dylematów Policyjnych”. Tytuł na pierwszej stronie, „wytłuszczony” – „Przestępczość nieletnich” – bardzo słuszny, jeśli chodzi o podkreślenie wagi problemu. Od dawna w kryminologii obecny jest pogląd, że źródła przestępczości tkwią w przestępczości nieletnich.

Czytaj dalej

Październikowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (październik 2018, nr 10) „Dylematów Policyjnych”. Można zwrócić uwagę na większe opracowania - o technice kryminalistycznej, dopalaczach, systemie szkolenia na kierowców (z dużą zapowiedzią na stronie tytułowej) czy sytuacji pieszych na drogach. Ale tematem miesiąca w kraju są niewątpliwie wybory samorządowe.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 9 (162) wrzesień 2018

Wydaje się, że powinno się sprawdzić tworzenie jednolitych etatowych komórek do spraw wykroczeń. Oznacza to bowiem odciążenie dużej części policjantów i powierzenie tych spraw wyspecjalizowanym wykroczeniowym „dochodzeniowcom”. „Policyjny pitawal” przywołuje w artykule „Granica w ogniu” najtragiczniejszy epizod w międzywojennej historii polskiej policji – napad na Stołpce w 1924 r. na wschodnim pograniczu na tle w ogóle sytuacji i zabezpieczenia granicy polsko-bolszewickiej przed prowokacjami i sabotażystami.
W dziale prawnym opracowanie dotyczące prawnych aspektów przeszukania mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu. Zwracamy uwagę na przegląd policyjnych orkiestr („Muzyka łagodzi obyczaje” – prawda!), w którym poczesne miejsce zajmuje Orkiestra KWP we Wrocławiu. 

„Stołeczny Magazyn Policyjny” wrzesień 2018

Ciekawy jest artykuł o profilowaniu, to znaczy o tworzeniu profilu psychologicznego sprawcy skomplikowanego przestępstwa przez profilera-psychologa. Jest to zabieg śledczy odgrywający dużą rolę szczególnie na Zachodzie, u nas stosunkowo mało popularny i często kwestionowany przez starych „wyjadaczy” służb kryminalnych. „Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji” - to tytuł materiału z jednej strony pożytecznego, ale z drugiej strony takiego, że nawet nie chce się go komentować. O grzechach resortu  w tym zakresie przez całe dziesięciolecia można byłoby napisać książkę. Można tylko wyrażać nadzieję, że coś się zmieni.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"

Wrześniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (wrzesień 2018, nr 9) „Dylematów Policyjnych”. Zwracamy uwagę na duże opracowanie dotyczące skuteczności działania dolnośląskiej policji w okresie ostatniego półrocza. Trafne są artykuły o bezsensownej lokalnej prohibicji, bezradności członków spółdzielni mieszkaniowej wobec działań zarządu oraz o nadmiernej ilości ulicznych progów zwalniających.

Czytaj dalej

Sierpniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (sierpień 2018, nr 8) „Dylematów Policyjnych”. „Bezpieczniejsze przejścia” to tytuł z pierwszej strony i opracowanie wewnątrz oraz fotograficzny reportaż z tegorocznych wrocławskich obchodów Święta Policji – to większe pozycje numeru.

Czytaj dalej

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 8 (161) sierpień 2018

Numer zdominowały relacje z obchodów centralnych i na terenie kraju Święta Policji 2018 oraz związanych z tymi obchodami nominacji. Czynnych policjantów zainteresuje strona o ochronie prawnej policjantów, czyli o tym, co zawsze kulało i co – jak widać, słychać i czuć – kuleje nadal. Dobra rada, że trzeba „dochodzić sprawiedliwości” nie zastąpi konieczności systemowych zmian i obowiązków resortu w tym względzie. Coś w policyjnego kalendarium: w 1928 r. ówczesny komendant główny Policji Państwowej zobowiązywał swoich podwładnych do grzeczności na służbie.

Czytaj dalej

Lipcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (lipiec 2018, nr 7) „Dylematów Policyjnych”. Zwraca uwagę większe opracowanie „O kulturę jazdy” dotyczące omówienia wcześniejszych publikacji na temat właśnie kultury jazdy. Wśród wielu innych materiałów w części kontrowersyjne wydają się opinie wyrażone w artykule Waldemara Antkowiaka w związku z kibolskimi ekscesami na stadionach i próbach reakcji na nie.

Czytaj dalej

Podkategorie