W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Dylematy Policyjne - Komunikat Redakcji

Z przykrością musimy poinformować naszych Czytelników, że kwietniowy numer Dylematów Policyjnych nie ukaże się. Ta sytuacja ma oczywiście związek ze stanem epidemii koronawirusa.

Panujące obecnie warunki powodują wiele problemów różnego rodzaju. W związku z tym kierownictwo redakcji podjęło decyzję o nie wydawaniu numeru 4/2020. Planowane jest wydanie numeru łączonego 4-5/2020. Niemniej obecnie trudno jest przewidzieć, jak będzie się rozwijać sytuacja w najbliższym czasie, dlatego plany wydawnicze mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować.

O marcowym wydaniu „Dylematów Policyjnych” (marzec 2020, nr 3)

Jakie będzie słowo bieżącego roku? Kwarantanna, epidemia, korona (łacińskie: corona – wieniec), wirus? Nie daj Boże, żeby to była obawa, strach, panika – precz z tym! Chyba nie cholera jasna, bo to inna choroba. A zwrot roku? Zostań w domu? Można więc, chcąc nie chcąc, spokojnie usiąść w tym domu i przeczytać – jak się mówiło, według starego zwrotu, od deski do deski – numer „Dylematów”, w formie elektronicznej bądź papierowej.
Polecamy życząc przyjemnej lektury oraz zdrówka.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Marcowe e-wydanie "Dylematów Policyjnych" już do pobrania

Informujemy, że nowe wydanie elektronicznej wersji Dylematów Policyjnych (marzec 2020) jest już dostępne w dziale "Prasa resortowa". Polecamy.

O lutowym wydaniu „Dylematów Policyjnych” (luty 2020, nr 2)

Obszerne podsumowanie roku ubiegłego w dolnośląskiej policji, prewencja, ale nie policyjna, tylko chroniąca nas przed zachorowaniem na raka, Śródmiejska Obwodnica Wrocławia, a ściślej „Gdzie ta obwodnica?” (tytuł artykułu), czyli jeden z istotnych problemów komunikacyjnych miasta – to wiodące tematy numeru. Wybrane spośród kilkudziesięciu relacji, komunikatów, omówień, porad.

Czytaj dalej

Lutowe e-wydanie "Dylematów Policyjnych" już do pobrania

Informujemy, że nowe wydanie elektronicznej wersji Dylematów Policyjnych (luty 2020) jest już dostępne w dziale "Prasa resortowa". Polecamy.

O styczniowym wydaniu „Dylematów Policyjnych” (styczeń 2020, nr 1)

Tak złożyło się, że nigdy chyba nie polecaliśmy działu na przedostatniej stronie „DP” „Oficerowie prasowi informują”. Tymczasem jest to, wprawdzie wycinkowy, ale jednak przegląd przypadków naruszania prawa, które ujawniają i z czym borykają się na co dzień policjanci z jednostek powiatowych, a ich praca i wysiłek są równie ważne jak ściganie wielkich aferzystów.

Czytaj dalej

Styczniowe e-wydanie "Dylematów Policyjnych" już do pobrania

Informujemy, że styczniowe wydanie elektronicznej wersji Dylematów Policyjnych jest już dostępne w dziale "Prasa resortowa". Polecamy.

Grudniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (grudzień 2019, nr 12) „Dylematów Policyjnych”. Oczywiście polecamy, ale chcemy zwrócić uwagę na inne aspekty. To ostatni numer w roku, w roku dwudziestym pierwszym (oczko!) wydawania miesięcznika. To wyjątkowy, naprawdę unikalny w Polsce periodyk, opierający się o niezwykle aktywną współpracę z policją, co wychodzi na dobre i czytelnikom, i policjantom. Pismo życzliwe naszej służbie, podchodzące do niej ze zrozumieniem, wypełniające jakąś lukę z braku wystarczającej obecności głosu policjantów w życiu publicznym. Państwu redagującym miesięcznik życzymy wielu lat twórczej pracy na rzecz naszych wspólnych dóbr – ludzkiego bezpieczeństwa i adekwatnego do jego zapewnienia funkcjonowania sił porządku. Na koniec zostawiamy czytającym 4 minuty i 33 sekundy – co to oznacza: do refleksji w numerze.

MB

DylematyPolicyjne.pl

Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 12 (177), grudzień 2019

W numerze mamy ciekawostkę techniczną – artykuł z zakresu ścigania cyberprzestępczości. Chodzi o odczyt danych z urządzeń mobilnych, a w szczególności takich jak np. telefon komórkowy – wykonanie tzw. chip-off, tzn. odseparowanie kości pamięci (zawierającej dane) od płyty głównej. W dziale prawnym druga część czyli ciąg dalszy omówienia art. 39 (konkretnie ust. 2) ustawy o Policji, o zawieszeniu w czynnościach służbowych. Z kolei ciekawostka historyczna z „Policyjnego kalendarium”. 90 lat temu komendant główny Policji Państwowej podpisał okólnik dotyczący obsady stanowisk komendantów posterunków. Polecił wówczas „starannie dobierać na te stanowiska ludzi rutynowanych, energicznych i sprężystych”. Racja, dyrektywa powinna być ciągle powtarzana, także współcześnie.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” grudzień 2019

Nie sądzimy, żeby szanowni czytelnicy (a szczególnie kierowcy) stołecznego periodyku byli – mówiąc kolokwialnie – niekumaci. Na wszelki jednak wypadek polecamy w tym numerze rysunki ilustrujące jak tworzyć korytarz życia i jak stosować jazdę na suwak, co obowiązuje już od 6 grudnia 2019 r. Dla zainteresowanych oczywiście poza tym miesięczny przegląd pracy warszawskiego garnizonu.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"

Grudniowe e-wydanie "Dylematów Policyjnych" już do pobrania

Informujemy, że grudniowe wydanie elektronicznej wersji Dylematów Policyjnych jest już dostępne w dziale "Prasa resortowa". Polecamy.